Ydy'ch Mac yn araf? Darganfyddwch sut mae'r diffyg RAM!

Y Mac, yn bennaf oherwydd rheolaeth dda ac optimeiddio macOS o Apple, yn gallu darparu perfformiad da ar bron pob peiriant … Fodd bynnag, weithiau maen nhw'n araf! Yn yr achosion hyn, a ydych wedi ymgynghori â'r diffyg RAM?

Gall y cam syml hwn fod yn bwysig iawn i ddeall cyflwr eich peiriant ac, felly, rheoli perfformiad eich cyfrifiadur yn well.

Ydy'ch Mac yn araf? Darganfyddwch sut mae'ch diffyg RAM!

Er gwaethaf crynswth a phoblogrwydd smartphones – sef y prif ddyfeisiau heddiw wrth bori ar y Rhyngrwyd – mae cyfrifiaduron yn parhau i fod yn beiriannau a ddefnyddir yn helaeth, yn enwedig ar gyfer tasgau cynhyrchiant.

Gan ei fod yn gysylltiedig â gwaith, mae ei berfformiad yn rhywbeth breintiedig iawn, er mwyn peidio â chyfaddawdu llif cynhyrchiant. Yn hynny o beth, Mac's Apple yn fwyaf dymunol, diolch i reoli adnoddau'n dda gan macOS.

Ydy'ch Mac yn araf? Darganfyddwch sut mae'r diffyg RAM!

Er gwaethaf popeth, mae Macs yn araf ac yn aml gall hyn fod yn gysylltiedig â RAM. Darganfyddwch sut y gallwch chi gwirio hyn, a chymryd rhai camau i gywiro'r broblem.

Mae'r gyfrinach yn gorwedd yn y diffyg macOS RAM …

Yn rhestr y cais macOS, neu trwy Sbotolau, gallwch gyrchu'r Monitor Gweithgaredd. Dyma lle mae'r hud yn digwydd, gan allu rheoli a monitro paramedrau amrywiol eich cyfrifiadur.

Ar y fflap Cof mae ganddo fynediad i'r statws RAM. Ar y gwaelod gallwch weld y graff yn dangos cyflwr cyfredol y cof, gyda lliwiau'n amrywio o wyrdd, melyn neu goch. Fel sy'n rhesymegol, mae gwyrdd yn ddymunol, sy'n dangos cyflwr arferol yn RAM y Mac. Os yw'n goch, mae'r cyfrifiadur yn delio â phroblemau yn hyn o beth a bydd perfformiad yn cael ei effeithio'n negyddol.

Ydy'ch Mac yn araf? Darganfyddwch sut mae'r diffyg RAM! 1 Ydy'ch Mac yn araf? Darganfyddwch sut mae'r diffyg RAM! 2

blaenorol nesaf

Yn ogystal, uchod fe welwch restr sy'n llawn apiau a phrosesau sy'n rhedeg ac sy'n defnyddio cof eich cyfrifiadur. Gallwch chi drefnu'r rhestr yn ôl sawl paramedr, o enw i faint o RAM maen nhw'n ei ddefnyddio a hyd yn oed edafedd.

Trwy glicio ar ap penodol ac yna ar yr eicon gwybodaeth a geir yng nghornel chwith uchaf y Monitor Gweithgaredd, bydd gennych fynediad i ragor o fanylion am y cais a ddewiswyd. Os ydych chi'n defnyddio gormod o adnoddau neu'n effeithio ar sefydlogrwydd eich cyfrifiadur, efallai y byddwch chi hyd yn oed Gorffen y broses redeg.

4 offer i wirio lle neu storfa disg eich Mac