Sut i Rannu Eich Ffeil Google Drive Gan Ddefnyddio Dolen

Sut i Rannu Eich Ffeil Google Drive Gan Ddefnyddio Dolen 1

Diolch i Google Drive, gallwch arbed pob math o ffeiliau. Mae yna hefyd awgrymiadau y gallwch chi geisio dod o hyd i’ch ffeiliau Drive yn gyflym. Gall fod yn fuddiol i drefnu eich ffeiliau oherwydd gallwch greu cymaint o ffolderi ag sydd eu hangen arnoch.

Yn ogystal â chael opsiynau amrywiol ar gyfer rheoli’ch ffeiliau, mae gan Google Drive opsiynau hefyd o ran rhannu’ch ffeiliau. Ond, os mai’r hyn rydych chi’n edrych amdano yw creu dolen rhannu ar gyfer eich ffeiliau, dyma’r cyfarwyddiadau i’w dilyn.

Sut i Greu Dolen Rhannu ar Google Drive

I gael y ddolen rhannu ar gyfer ffeil benodol, de-gliciwch ar y ffeil a dewis y Cael Dolen opsiwn.

Cael Dolen Google Drive

Cyn gynted ag y byddwch yn clicio ar yr opsiwn, fe welwch y ddolen. Mae dau fath o ganiatâd y gallwch ddewis ohonynt. Gallwch ddewis yr opsiwn Cyfyngedig mai dim ond y bobl sydd â’r ddolen hon sy’n gallu cyrchu’r ffeil. Mae yna hefyd yr opsiwn Dolen Unrhyw un. Mae hynny’n golygu y gall unrhyw un ar y rhyngrwyd gael mynediad i’r ffeil gyda’r ddolen hon. Gyda’r opsiwn hwn, gall gwylwyr y ffeil hon weld awgrymiadau a sylwadau.

Dolen Rhannu Google Drive

Os dewiswch yr opsiwn Unrhyw un â’r ddolen hon, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis a ydych chi am i’r rhai sy’n cyrchu’r ffeil fod yn wylwyr, sylwebwyr neu olygyddion. Yn ddiofyn, mae’r opsiwn yn mynd i gael ei osod i Viewer. Gwnewch yn siŵr ei osod i’r un rydych chi ei eisiau. Byddwch hefyd yn gweld cogwheel. Os cliciwch arno, byddwch yn cyrchu Gosodiadau Cyswllt, lle gallwch wneud i’r ddolen ymddangos mewn canlyniadau chwilio cyhoeddus neu gymhwyso’r diweddariad diogelwch.

Caniatâd Cyswllt Google

Os oes unrhyw un yr hoffech ei ychwanegu at y ffeil, gallwch ychwanegu eu e-bost ar y brig. Dechreuwch trwy deipio’r ychydig lythyrau cyntaf a chliciwch ar eu e-bost o’r rhestr awgrymiadau.

Casgliad

Felly pan fyddwch chi’n barod i rannu’r ddolen, cliciwch ar yr opsiwn copi a’i rannu. Trwy greu dolen, mae rhannu yn llawer haws. Pa mor gyfleus ydych chi’n dod o hyd i ddolenni? Rhannwch eich barn yn y sylwadau isod, a pheidiwch ag anghofio rhannu’r erthygl ag eraill ar gyfryngau cymdeithasol.