Sut i Mewnosod Troednodiadau yn Google Docs

Sut i Mewnosod Troednodiadau yn Google Docs 1

Mae troednodiadau bob amser wedi bod yn ffordd hwylus o reoli eich dyfyniadau. Boed yn gyfreithiol, meddygol, neu bost blog yn unig, mae troednodiadau yn eich helpu i ddyfynnu eich ffynonellau yn hawdd ac yn effeithlon.

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio Google Docs i greu dogfen swyddogol, yn Google Docs yna dyma’r cyfan sydd angen i chi ei wybod am droednodiadau.

Mae troedyn yn fwlch o dan eich tudalennau dogfen sydd fel arfer yn cynnwys rhif y dudalen. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio hyn er mantais i chi fel y dymunwch. Gall y gofod hwn gael ei reoli gennych chi a bydd yn debyg ar bob tudalen yn eich dogfen.

Mae troednodiadau ar y llaw arall yn nodiadau a ddefnyddir ar gyfer dyfyniadau, dolenni, cyfeiriadau, geirfaoedd, a mwy ar waelod eich dogfen.

Maen nhw’n ymddangos uwchben eich Troedyn ond maen nhw’n cael eu gwahanu oddi wrth eich dogfen gan ddefnyddio gwahanydd. Defnyddiwch y canllaw isod i ychwanegu troednodiadau at ddogfen yn Google Docs.

Gallwch ychwanegu troednodiadau at Google Docs mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar eich anghenion presennol. Os dymunwch ychwanegu dyfyniadau â llaw, rydym yn argymell defnyddio’r ffordd frodorol.

Fodd bynnag, os dymunwch ychwanegu dolenni o’r rhyngrwyd yna rydym yn argymell defnyddio’r dull chwilio gwe ar gyfer dyfeisiau bwrdd gwaith.

Gallwch ddefnyddio’r dulliau canlynol i ychwanegu troednodiadau at eich dogfennau ar ddyfeisiau bwrdd gwaith.

Awgrym: Gallwch ddefnyddio’r Ctrl + Alt + F ar eich bysellfwrdd i ychwanegu troednodyn yn uniongyrchol o’ch bysellfwrdd.

Dull #01: Defnyddiwch yr opsiwn rhagosodedig

Agorwch docs.google.com yn eich porwr bwrdd gwaith ac agorwch y ddogfen lle rydych chi am ychwanegu troednodiadau.

Cliciwch a gosodwch y cyrchwr ar y gair yr hoffech ychwanegu eich troednodyn. Gallwch hefyd ddewis ymadroddion os oes angen.

Nawr cliciwch ar ‘Insert’ ar frig eich bar offer.

Cliciwch a dewiswch ‘Troednodyn’.

Bydd Troednodyn nawr yn cael ei ychwanegu ar gyfer y gair neu ymadrodd a ddewiswyd a byddwch yn cael eich ailgyfeirio yn awtomatig i waelod eich dogfen. Gallwch nawr ychwanegu’r troednodyn a ddymunir at eich dogfen.

A dyna ni! Gallwch nawr ailadrodd y camau uchod i ychwanegu troednodiadau ychwanegol at eich dogfen.

Cysylltiedig: Sut i Wneud Llyfryn ar Google Docs ar PC ac Ap Symudol

Dull #02: Defnyddiwch y chwiliad gwe

Gallwch ddefnyddio’r opsiwn ‘Archwilio’ yn Google Docs i ychwanegu dolenni gwe wedi’u fformatio’n gywir fel troednodiadau i’ch dogfennau. Dilynwch y camau isod i’ch helpu chi ynghyd â’r broses.

Agorwch docs.google.com yn eich porwr bwrdd gwaith ac yna agorwch y ddogfen a ddymunir lle rydych chi am ychwanegu dolenni fel eich troednodiadau.

Nawr rhowch y cyrchwr lle rydych chi am ychwanegu eich troednodyn.

Ar ôl ei wneud, cliciwch ar ‘Archwilio’ yn y gornel dde isaf.

Bydd gennych far ochr nawr lle gallwch chwilio am y ddolen a ddymunir ar y we. Teipiwch allweddair ar y brig i’ch rhoi ar ben ffordd.

Nawr gallwch chi sgrolio’r canlyniadau chwilio i ddod o hyd i’r rhai rydych chi’n eu hoffi. Unwaith y byddwch yn dod o hyd i’r ddolen yr hoffech ei defnyddio, hofran dros yr un peth a chliciwch ar ‘Cite as footnote’.

Nawr gallwch chi sgrolio i’r gwaelod i wirio’r troednodyn ychwanegol. Gallwch glicio a golygu’r un peth yn unol â’ch anghenion.

A dyna ni! Dylech nawr allu ychwanegu dolenni yn hawdd fel eich troednodiadau yn Google Docs.

Cysylltiedig: Sut i Dynnu Llun ar Google Docs: Canllaw Cam-wrth-gam

Dull #03: Defnyddiwch ychwanegion trydydd parti

Mae Google Docs bellach yn cefnogi ychwanegion a gallwch ddefnyddio’r un peth i ychwanegu troednodiadau arbenigol a steilus i’ch dogfennau. Rydym yn argymell yr ychwanegion canlynol i’ch helpu ar hyd y ffordd.

Cysylltiedig: Sut i Fflipio Delweddau yn Google Docs ar Symudol a PC

Dim ond y dull brodorol sydd gan ddefnyddwyr symudol i ychwanegu troednodiadau at eu dogfennau.

Os dymunwch ddefnyddio’r dull chwilio gwe neu ychwanegion ychwanegol, yna rydym yn argymell eich bod yn newid i ddyfais bwrdd gwaith.

Agorwch Google Docs ar eich dyfais symudol ac yna agorwch y ddogfen a ddymunir lle rydych chi am ychwanegu troednodiadau.

Rhowch eich cyrchwr ar y gair lle rydych chi am ychwanegu eich troednodyn. Gallwch hefyd ddewis ymadrodd os oes angen.

Nawr tapiwch yr eicon ‘+’ yng nghornel dde uchaf eich sgrin.

Sgroliwch i’r gwaelod a thapio ar ‘Footnote’.

Ychwanegwch y troednodyn dymunol yr hoffech ei ychwanegu.

A dyna ni! Gallwch nawr ailadrodd y camau uchod i ychwanegu troednodiadau ychwanegol at eich dogfen.

Cysylltiedig: Sut i Ychwanegu Dyfrnod Testun yn Google Docs: ‘Cyfrinachol’, ‘Drafft’ neu Unrhyw Destun Arall

Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai cwestiynau cyffredin am droednodiadau yn Google Docs a ddylai eich helpu i ddod yn gyfarwydd â chi.

Yn anffodus, nid yw Google Docs yn cefnogi ychwanegion ar ddyfeisiau symudol eto.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ap prosesu geiriau gwahanol yn gyfan gwbl i gael y gallu i ychwanegu mathau ychwanegol o droednodiadau at eich dogfen.

Allwch chi ddefnyddio’r opsiwn ‘Archwilio’ ar ddyfeisiau symudol?

Oes, defnyddiwch yr opsiwn ‘Archwilio’ yn Google Docs. Tap ar y3-dot’ eicon dewislen yn y gornel dde uchaf ac yna ar ‘Archwilio’ i gael mynediad i’r un peth.

Fodd bynnag, ni all Google Docs ychwanegu eich canlyniadau chwilio gwe fel troednodiadau at eich dogfennau o hyd. Fodd bynnag, gallwch eu mewnosod fel dolenni gwe yn eich dogfen.

Gallwch ddefnyddio hwn ar y cyd â’r dull troednodiadau uchod i ychwanegu dolenni fel troednodiadau i’ch dogfennau.

Gobeithiwn eich bod wedi gallu ychwanegu troednodiadau yn hawdd at eich dogfennau yn Google Docs gan ddefnyddio’r canllaw uchod. Os oes gennych fwy o gwestiynau, mae croeso i chi eu gollwng yn yr adran sylwadau isod.

CYSYLLTIEDIG