Sut I Atgyweirio Samsung Galaxy Materion Wi-Fi S10

Yn pendroni sut i drwsio Samsung Galaxy Materion Wi-Fi S10? Rydyn ni'n mynd i rannu rhai camau syml i ddangos i chi sut i wneud yn union hynny. Os na allwch gysylltu â Wi-Fi, neu os yw'r cysylltiad yn dal i ollwng, bydd y camau hyn yn eich helpu i gael gwared ar y materion a byddant yn rhoi pethau ar y trywydd iawn mewn dim o dro.

Gweler hefyd: Sut i drwsio Android nad yw'n cysylltu â Wi-Fi (ar bob amrywiad)

Sut I Atgyweirio Samsung Galaxy Materion Wi-Fi S10

Toglo Modd Awyren

Gadewch inni ddechrau'r datrys problemau gyda rhai o'r camau sylfaenol. Weithiau, i drwsio Samsung Galaxy Mae materion Wi-Fi S10 mor syml â toglo'r modd Awyren / Hedfan. Rhowch eich dau fys ar ben y sgrin a'i droi i lawr i agor y Gosodiadau Cyflym. Dewch o hyd i a tapio ar y modd Awyren i'w droi ymlaen, aros am ychydig eiliadau a'i ddiffodd eto.

Diffodd Modd Arbed Pwer

Gall modd Arbed Pwer ymestyn oes batri eich dyfais, ac eto gall leihau perfformiad rhai apiau. Er enghraifft, ni fyddwch yn cael hysbysiadau o e-byst ac apiau mwyach tra bo modd arbed pŵer yn cael ei actifadu. Bydd hefyd yn analluogi Wi-Fi pan fydd yn cael ei droi ymlaen. Agorwch y Gosodiad Cyflym trwy droi i lawr o ben y sgrin, yna tapiwch eicon modd Power a'i ddiffodd.

Ailgychwyn yr Heddlu

Mae perfformio ailgychwyn yr heddlu yn caniatáu i'ch ffôn adnewyddu ei gof, apiau, gwasanaethau, gan gynnwys y Wi-Fi. I wneud hynny, daliwch y botymau Power and Volume i lawr yn gyfan gwbl am oddeutu 10 eiliad neu nes bod y ffôn yn diffodd ac yn ailgychwyn yn awtomatig.

Gwiriwch y Llwybrydd Wi-Fi

Yr hyn y gallwch chi ei wneud gyda'ch llwybrydd Wi-Fi yw ei ailgychwyn neu ei ailosod. Ond, cyn i chi wneud hynny, gwiriwch a yw'r un materion yn ymddangos ar y dyfeisiau eraill ai peidio.

Anghofiwch Rwydwaith Wi-Fi

Sut I Atgyweirio Samsung Galaxy Materion Wi-Fi S10 1

Mae anghofio’r rhwydwaith Wi-Fi yn ddull syml arall ond effeithiol y gallwch roi cynnig arno er mwyn trwsio Samsung Galaxy Materion Wi-Fi S10. Rhowch eich bysedd yng nghanol y sgrin a'i newid i fyny neu i lawr i agor sgrin yr apiau. Touchez Gosodiadau, dewiswch Connections a dewis Wi-Fi. Sicrhewch fod y Wi-Fi ymlaen. Yna daliwch i lawr ar enw'ch rhwydwaith, a tapiwch Anghofiwch rwydwaith. Ar ôl hynny, ychwanegwch y rhwydwaith Wi-Fi eto trwy dapio'r enw a nodi'r cyfrinair.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Bydd y dull hwn nid yn unig yn ailosod gwybodaeth Wi-Fi ond hefyd y wybodaeth sy'n gysylltiedig â data symudol a chysylltiadau Bluetooth. Ewch i'r Gosodiadau, dewch o hyd i Reolaeth Gyffredinol a thapio arno. Yma, Touchez Ailosod a dewis Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith.

Diweddarwch Y Meddalwedd

Gwiriwch a oes diweddariad Meddalwedd. Os oes, diweddarwch y feddalwedd oherwydd gall ddatrys llawer o chwilod a hefyd materion Wi-Fi eich dyfais. Gallwch ei wirio trwy dapio ar Gosodiadau> Diweddariad Meddalwedd> Dadlwytho diweddariadau â llaw.

Rhowch gynnig yn y modd diogel

Sut I Atgyweirio Samsung Galaxy Materion Wi-Fi S10 2

Os na allwch ddod o hyd i rwydwaith Wi-Fi ar Samsung Galaxy S10, efallai hynny oherwydd bod rhai o'r apiau trydydd parti yn achosi'r problemau. Diffoddwch eich ffôn. Nesaf, pwyswch a dal y botwm Power and Volume i lawr nes i chi weld logo Samsung ar y sgrin. Rhyddhewch y botwm Power yn unig a chadwch y botwm Cyfrol nes bod y ffôn yn ailgychwyn. Os yw'r rhwydwaith Wi-Fi yn ymddangos yn y modd Diogel, mae'n golygu bod un o'r apiau yn achosi'r mater. Yr hyn y gallwch chi ei wneud yw dadosod yr apiau fesul un, neu berfformio ailosod data ffatri.

Rhaniad Cache Clir

Ni fydd y dull hwn yn dileu eich data personol, ond mae'n rhaid i chi ddilyn y camau yn ofalus. Dyma nhw:

  • Diffoddwch eich ffôn
  • Daliwch y botymau Volume Up, Home / Bixby, a Power i lawr ar yr un pryd nes bod y ddyfais yn cychwyn neu nes bod logo Android yn ymddangos
  • Arhoswch am ychydig eiliadau nes bod y sgrin yn troi'n ddu a'ch bod chi'n gweld Modd Adferiad Android ar y brig
  • Highlight Wipe Cache Partition gan ddefnyddio'r botymau Cyfrol a'i ddewis trwy wasgu'r botwm Power
  • Ar y sgrin nesaf, defnyddiwch y botymau Cyfrol i lywio i'r opsiwn Reboot System Now
  • Cadarnhewch ef trwy wasgu'r botwm Power.
  • Ailosod Ffatri

    Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch data ffôn cyn perfformio Ailosod Ffatri. I Ailosod Ffatri Galaxy S10, ewch i Gosodiadau> Rheolaeth Gyffredinol> Ailosod> Ailosod data ffatri. Yma, Touchez Ailosod a Dileu'r cyfan.