Sut i Ailosod Ffatri Galaxy S22

Sut i Ailosod Ffatri Galaxy S22 1

Er yr holl bŵer a rhyfeddod sydd gan ein ffonau i’w cynnig, y gwir yw mai dim ond cyfrifiaduron mini ydyn nhw. Efallai y byddwch chi’n mynd i mewn i fygiau rhwystredig nad oes ganddyn nhw unrhyw ateb iddyn nhw i bob golwg. Yn yr achos hwnnw, efallai y bydd angen i chi berfformio ailosodiad ffatri. Trwy wneud hynny, bydd eich ffôn yn cael ei sychu’n gyfan gwbl lân, sy’n golygu bod yr holl ddata ar y ffôn yn cael ei dynnu’n llwyr.

Sut i Ailosod Meddal (Ailgychwyn) Galaxy S22

Os ydych chi’n ceisio datrys problemau Galaxy S22 a ddim eisiau sychu’r llechen yn lân yn llwyr, mae yna un dull y gallech chi roi cynnig arno. Gallai ailosod meddal syml ddatrys unrhyw broblemau y dewch ar eu traws, gan ddileu’r angen i ailosod y ffatri Galaxy S22. Dyma sut y gallwch chi berfformio ailosodiad meddal ar eich ffôn newydd:

    Pwyswch a dal yOchraCyfrol i lawr botymau ar yr un pryd. Unwaith y bydd y Ddewislen Pŵer yn ymddangos, tapiwchPwer i ffwrdd. TapPwer i ffwrddeto i gadarnhau. Arhoswch ychydig eiliadau. Ar ôl i’ch ffôn gael ei ddiffodd yn llwyr, pwyswch a dal yBotwm ochrnes bod logo Samsung yn ymddangos.

S22 pŵer i ffwrdd botymau

Sut i Ailosod Ffatri Galaxy S22 Trwy Gosodiadau

Os nad ydych chi’n dod ar draws unrhyw broblemau difrifol gyda’r rhyngwyneb ac yn dal i allu cael mynediad i’r app Gosodiadau, dyma’r ffordd hawsaf i ailosod ffatri Galaxy S22.

    Agorwch yGosodiadauap ar y Galaxy S22. Sgroliwch i lawr nes i chi gyrraeddRheolaeth gyffredinola thapio fe. Ar waelod y dudalen, tapiwchAil gychwyn. TapAilosod data ffatri. Sgroliwch i waelod y dudalen a thapioAil gychwyn. Rhowch eich cyfrinair neu god pin os gofynnir i chi.

Ailosod Data Ffatri Galaxy S22

Unwaith y bydd eich cyfrinair neu god pin wedi’i nodi, bydd y broses ailosod yn dechrau. Bydd hyn yn cymryd ychydig eiliadau ac yn cael gwared yn llwyr ar unrhyw beth rydych wedi’i arbed i’r ddyfais.

Sut i Ailosod Ffatri Galaxy S22 Os Mae’n Sownd

Mewn rhai achosion, mae’r meddalwedd ar eich Galaxy Mae’n bosibl bod S22 wedi’i thorri’n llwyr. Os bydd hyn yn digwydd i chi, mae yna ffordd arall i chi ailosod ffatri Galaxy S22. Mae angen cychwyn eich ffôn i mewn i System Adfer Android. Ni ellir cyrchu hwn trwy’r app Gosodiadau, gan mai’r unig ffordd i gyrraedd y rhyngwyneb hwn yw trwy ddefnyddio’r botymau caledwedd ar eich ffôn.

    Trowch eich ffôn i ffwrdd, os yn bosibl. Os na, pwyswch a dal y botymau Ochr a Chyfrol i Lawr nes bod y sgrin yn ddu. Unwaith y bydd eich ffôn wedi’i ddiffodd, pwyswch a dal y botymau Cyfrol i Fyny ac Ochr nes bod logo Samsung yn ymddangos. Ar ôl i’r logo Samsung ymddangos, rhyddhewch y botwm Ochr, ond parhewch i ddal y botwm Cyfrol Up.

Os caiff ei berfformio’n gywir, dylid mynd â chi i ryngwyneb Android Recovery. Ni fyddwch yn gallu llywio’r dudalen trwy dapio’r sgrin. Yn lle hynny, bydd angen i chi ddefnyddio’r botymau Cyfrol i Fyny ac i Lawr i fynd i fyny ac i lawr, tra bydd pwyso’r botwm Ochr yn dewis yr opsiwn a amlygwyd.

Sut i Ailosod Ffatri Galaxy S22

    O’r rhyngwyneb Android Adfer, pwyswch y botwm Cyfrol Down tanSychwch ddata / ailosod ffatriyn cael ei amlygu. Pwyswch y botwm Ochr i gadarnhau’r dewis. Llywiwch iAilosod data ffatri. Pwyswch y botwm Ochr i gadarnhau’r dewis.

Bydd y broses hon yn cymryd ychydig eiliadau, felly mae’n bwysig hongian yn dynn a pheidio â rhyngweithio â’ch ffôn tra ei fod yn cael ei ailosod. Unwaith y bydd eich ffôn yn cael ei sychu, byddwch yn mynd yn ôl i’r rhyngwyneb Android Recovery. Oddi yno, defnyddiwch y botwm Ochr i ddewis Ail-ddechreuwch y system nawr.

Ar ôl i’ch ffôn orffen ailgychwyn, fe’ch cyfarchir â’r un dudalen gychwyn sydd ar gael pan fyddwch chi’n sefydlu’r ffôn am y tro cyntaf. Os dilynwch y camau hyn yn gywir, bydd gennych ailosodiad ffatri Galaxy S22 yn llwyddiannus.

Casgliad

A dyna ni! Os oes angen ailosod ffatri Galaxy S22, dyma’r gwahanol gamau y gallwch eu cymryd. Os yw’n gysylltiedig â bygiau, gall gorfod dechrau o’r dechrau fod yn rhwystredig iawn. Ond gobeithio, bydd ailosodiad yn cael pethau’n ôl i weithio. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi’n cael problemau wrth geisio ffatri ailosod eich ffôn!