Problemau cysylltu eich ffôn clyfar i’r car? Mae Android Auto yn eich helpu i weld pam

Android Auto yw’r ateb y mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn ei ddewis i gysylltu eu ffôn clyfar â’r car. Mae gan hwn fwy a mwy o fynegiant ac mae ei ddefnydd wedi gwella dros y blynyddoedd, i fod yn symlach ac yn fwy effeithlon i’w ddefnyddio.

Mae’n ymddangos bod rhywbeth newydd yn dod i Android Auto, i helpu gyda’r broses gysylltu. Byddwch yn gallu asesu’r ceblau sy’n bresennol yn y cysylltiad a’u cyflwr, rhywbeth sy’n aml yn elfen sy’n achosi problemau yn y broses hon.

Problemau Ceblau Car Google Android Auto

Mae Android Auto wedi bod yn derbyn newyddion gan Google, i fod yn fwy effeithlon ac yn symlach i’w ddefnyddio. Mae’r cawr chwilio wedi bod yn newid rhyngwyneb ei ddatrysiad ar gyfer ceir ac mae hyn wedi bod yn weladwy ers ychydig o fersiynau nawr.

Mae un o’r nodweddion newydd nesaf bellach wedi’i weld yn y fersiwn prawf, gan ddangos yr hyn sydd ar fin cyrraedd. O’r hyn sydd i’w weld eisoes, bydd cymorth gwerthfawr i roi gwybod i ddefnyddwyr beth allai fod yn broblemau gyda’r cysylltiad.

o’r hyn a ddatguddiwyd yn y Twitter, yn yr adran gefnogaeth o Android Auto i gysylltiad car, bydd opsiwn newydd. Mae’n gwerthuso’r cebl sy’n cael ei ddefnyddio, i ganfod problemau ag ef ac i ddangos i ddefnyddwyr beth yw achos y sefyllfa hon.

Bydd y prawf yn gyflym ac yn gwbl awtomatig, dim ond angen i’r defnyddiwr wneud hynny dechrau’r broses. Bydd yn cael ei werthuso a all anfon data, os oes ganddo broblemau gyda’r elfennau neu os nad yw’n barod i’w ddefnyddio ar gyfer cyfathrebu rhwng Android Auto a’r car.

Problemau Ceblau Car Google Android Auto

Problemau Ceblau Car Google Android Auto

Mae’r defnydd o geblau yn y broses hon yn hanfodol ac yn sensitif iawn. Mae Google yn argymell bod gyda Android Auto dim ond ceblau llai na 1 metr ac yn ddelfrydol y rhai gwreiddiol sy’n dod gyda’r ffôn clyfar. Wrth gwrs, rhaid hefyd ddewis ceblau ardystiedig.

Mae’r newydd-deb hwn gan Google bellach yn cael ei brofi gyda Android Auto 75. Yn fuan, dylai’r fersiwn hon gyrraedd defnyddwyr, sydd eisoes wedi’i phrofi ac yn rhydd o broblemau i’r defnyddiwr. Gyda’r cymorth hwn bellach wedi’i greu, bydd yn haws pennu a nodi problemau yn y broses hon.