Polisi DMCA

Mae infini-wiki.org yn cydymffurfio â 17 USC § 512 a Deddf Hawlfraint Ddigidol y Mileniwm (“DMCA”). Ein polisi yw ymateb i unrhyw rybudd o dorri a chymryd camau priodol o dan Ddeddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol (“DMCA”) a deddfau eiddo deallusol cymwys eraill.

Os yw’ch deunydd hawlfraint wedi’i gyhoeddi ar infini-wiki.org, anfonwch y dystiolaeth atom sy’n nodi mai chi yw datblygwr neu gynrychiolydd y cais neu’r gêm gyda’r ddolen i’r dudalen yr ydych am ei thynnu o’n gwefan yn y cyfeiriad e-bost canlynol:

[email protected]