Mae MySejahtera yn Rhyddhau Esboniad Swyddogol ar gyfer Tag “Wedi’i Ddilysu” yn yr Ap

Yn gynharach ddoe, fe wnaethom adrodd am yr adeilad MySejahtera diweddaraf yn sydyn yn derbyn bathodyn “Verified” wrth ymyl eu henw a’u rhif adnabod, heb unrhyw esboniad ynghylch beth oedd pwrpas y bathodyn. Hyd yn hyn, hynny yw.

Cymerodd datblygwr yr ap i Twitter lai nag awr yn ôl i roi esboniad swyddogol dros ychwanegu’r statws “Gwiriedig”. Yn ôl y datganiad swyddogol, mae’r bathodyn statws newydd i fod yn fath o ddilysrwydd; cyn belled â’ch bod yn cael eich dynodi fel “Verified” a’r bathodyn glas, dylai defnyddwyr yr ap allu cael mynediad at eu tystysgrifau brechu. I’r rhai lle mae bathodynnau’n goch, ni fyddant yn gallu gweld eu tystysgrifau.

I’r perwyl hwnnw, mae’r ap yn argymell yn gryf bod defnyddwyr yn diweddaru eu manylion yn gyflym ar MySejahtera, os mai dim ond i gael mynediad llawn at eich tystysgrifau brechlyn digidol ar yr ap. Wedi’r cyfan, y peth olaf yr ydych ei eisiau yw cael eich gwrthod rhag mynediad gan allfeydd a bwytai sy’n mynnu eich bod yn cyflwyno prawf o frechu cyn iddynt hyd yn oed ystyried eich gadael i mewn.

(Ffynhonnell: MySejahtera via Twitter)