Mae Google Maps yn lân ac yn dod yn fuan i holl ddefnyddwyr Android

Mae'r newidiadau i ryngwyneb Google Maps wedi bod yn gyson. Mae Google yn eu hystyried yn newidiadau angenrheidiol i gynnal ei wasanaeth i safon uchel a gyda defnydd symlach ac effeithlon.

Wedi'r cyfan yr ydym wedi'i weld wedi newid yn y gwasanaeth map hwn, dyma newid newydd. Mae hyn yn canolbwyntio ar fwydlenni Google Maps ac yn newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio'r gwasanaeth hwn yn llwyr. Gwybod nawr beth fydd yn newid yn Google Maps.

Mae Google Maps yn rhyngwynebu defnyddwyr Android

Newid radical yn rhyngwyneb Google Maps

Efallai mai un o'r newidiadau mwyaf o Android 10 yw'r rheswm y mae Google yn newid Mapiau. Gallai hyn fod yn ddechrau llawer mwy o newidiadau sydd wedi'u cynllunio i wneud rhyngwynebau yn fwy ymatebol iddynt sistema gan y cawr ymchwil. Mae popeth yn canolbwyntio ar ystumiau, a ddefnyddir bellach i reoli Android.

Felly, oherwydd bod ystumiau'n agor y bwydlenni yn amhriodol, mae Google eisiau newid ei apiau. Yr hyn a welwn nawr mewn Mapiau yn bennaf yw newid ei ryngwyneb i roi mwy o opsiynau i'r bar gwaelod. Roedd y rhain yn fwy cudd ac erbyn hyn maent yn ymddangos yn llawer mwy gweladwy.

Mae Google Maps yn rhyngwynebu defnyddwyr Android Mae Google Maps yn rhyngwynebu defnyddwyr Android

Nodwedd newydd a fydd yn cyrraedd defnyddwyr Android nawr

Ar yr un pryd mae'r ddewislen ochr yn diflannu o'i safle a bydd yn ymddangos yn gysylltiedig â'r parth cyfrif defnyddiwr. Yn ogystal â chaniatáu newid cyfrif, mae gennym hefyd yr holl opsiynau a oedd yn bresennol o'r blaen ac yn hygyrch i bawb.

Wrth gwrs mae'n symlach defnyddio'r app hon, yn enwedig yn y fersiwn ddiweddaraf o Android. O'r diwedd, mae ystumiau'n ufuddhau i ddefnyddwyr heb agor bwydlenni nac opsiynau na ddisgwylid. Felly, mae'r defnyddiwr yn elwa o'r newid.

Mae'n ymddangos bod hwn yn newid sy'n cael ei wneud ar ochr Google. Hyd yn oed gyda fersiwn ddiweddaraf o Fapiau mae hyn yn dod allan yn raddol ac yn raddol i ddefnyddwyr. Disgwylir yn yr wythnosau nesaf y bydd yn dod yn eang ac yn hygyrch i bawb sy'n defnyddio'r gwasanaeth hwn ar Android.