Gweld lluniau syfrdanol o wobr Ffotograffydd Seryddiaeth y Flwyddyn 2020

Yn fwy na thebyg yn fwy nag unrhyw fath arall o ffotograffiaeth, mae ffotograffiaeth astrolegol yn drawiadol – mae’n anodd goramcangyfrif lefel yr amynedd a’r rheolaeth sy’n ofynnol i gael llun awyr nos da, heb sôn am sêr a phlanedau pell.

  • Bydd y lluniau technoleg retro gwych hyn yn dangos i chi pa mor bell yr ydym wedi dod

Dyna un rheswm pam mae gwobrau wedi’u neilltuo’n llwyr i ffotograffau seryddol bob blwyddyn, ac mae rhestr fer newydd gael ei lansio ar gyfer y gong fwyaf yn yr ardal – Mewnwelediad Ffotograffydd Seryddiaeth Buddsoddi 2020.