Galaxy S22: Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Galaxy S22: Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith 1

Yr Galaxy Mae llinell S22 yn arddangosfa wych o’r hyn y gall ffôn ei gynnig i’r rhai sydd eisiau’r “gorau o’r gorau”. Fe gewch y fersiwn ddiweddaraf o Bluetooth, cysylltedd 5G, cyflymderau cyflym, perfformiad gwell, a chamerâu anhygoel. Ond mae yna adegau pan efallai y byddwch chi’n mynd i rai problemau, lle na fydd eich clustffonau Bluetooth yn paru’n iawn neu nad yw’ch rhwydwaith cellog mor gyflym ag y dylai fod.

Am flynyddoedd, yr unig argymhelliad y gellid ei ddarparu oedd perfformio ailosodiad ffatri, a fyddai’n dileu popeth ar y ffôn. Diolch byth, nid yw hyn yn wir bellach oherwydd gallwch ailosod gosodiadau rhwydwaith ar y Galaxy S22.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith ymlaen Galaxy S22

Gall datrys problemau rhwydwaith fod yn un o’r rhwystredigaethau mwyaf sydd ar gael. A thra y Galaxy Mae S22 yn eithaf da am gadw pethau ar y trywydd iawn, gall rhywbeth fynd yn anniben yn hawdd o bryd i’w gilydd. Trwy ailosod y Gosodiadau Rhwydwaith, bydd eich holl rwydweithiau Wi-Fi a chysylltiadau VPN sydd wedi’u cadw yn cael eu dileu’n llwyr. Ond mae hyn hefyd yn ailosod y cysylltiad cellog hwnnw ar eich dyfais, a allai helpu i wella cysylltedd rhwydwaith cyffredinol y ffôn.

    Agorwch y Gosodiadau ap. Sgroliwch i lawr i, a dewiswch, Rheolaeth Gyffredinol.
    Sgroliwch i lawr a thapioAil gychwyn. TapAilosod gosodiadau rhwydwaith. Os gofynnir i chi, rhowch eich PIN neu’ch cod pas. Tap Ail gychwyn eto i gadarnhau.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith ymlaen Galaxy S22

I fesur da, rydym yn argymell ailgychwyn eich Galaxy S22 ar ôl i chi ailosod y Gosodiadau Rhwydwaith. Bydd hyn yn helpu i lanhau unrhyw cruft neu storfa y gellid ei adael ar ôl o’r problemau yr oeddech yn eu profi cyn yr ailosod.

Rhwydwaith Dal Ddim yn Gweithio?

Os ydych chi’n parhau i brofi problemau cysylltedd rhwydwaith, gan gynnwys Wi-Fi, Bluetooth, neu’ch data cellog, mae gennych chi opsiwn arall. Byddwch chi eisiau perfformio ailosodiad data ffatri ar eich Galaxy S22 i sychu’r llechen yn lân a dechrau o’r newydd.

Cyn i chi ailosod y Galaxy S22 yn gyfan gwbl, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud copi wrth gefn o’ch holl ffeiliau pwysig. Mae hyn yn cynnwys gwneud copi wrth gefn o’ch lluniau a’ch fideos i Google Photos tra’n storio unrhyw ddogfennau pwysig fel Google Drive neu Microsoft OneDrive.

Ar yr amod bod gennych bopeth wrth gefn, dyma sut y gallwch chi ffatri ailosod y Galaxy S22:

    Agorwch y Gosodiadau ap. Sgroliwch i lawr i, a dewiswch, Rheolaeth Gyffredinol.
    Sgroliwch i lawr a thapioAil gychwyn. TapAilosod data ffatri. Os gofynnir i chi, rhowch eich PIN neu’ch cod pas. Tapiwch y botwm i gadarnhau ar ôl adolygu’r wybodaeth a ddarparwyd.

Ailosod Data Ffatri Galaxy S22

Mae’r broses o ailosod eich Galaxy Bydd S22 i osodiadau ffatri yn cymryd ychydig o amser. Byddwch hefyd am wneud yn siŵr bod digon o fywyd batri ar ôl ar y ffôn, fel nad yw’n cael ei ymyrryd yng nghanol y broses ailosod. Ar ôl i’r ailosodiad gael ei gwblhau, bydd angen i chi fynd drwodd a llofnodi yn ôl i’ch cyfrif Google a chael eich ffôn yn ôl i’r man lle’r oedd.

Yn olaf, os ydych chi’n dal i gael problemau, yna bydd angen i chi estyn allan i dîm Cymorth Samsung. Efallai y cewch eich cyfeirio i estyn allan at eich cludwr, a bydd y rhai sydd ag yswiriant am estyn allan i benderfynu a oes angen newid eich ffôn.