Canva Pro ar gyfer Myfyrwyr: Faint yw e?

Canva Pro ar gyfer Myfyrwyr: Faint yw e? 1

Mae Canva yn blatfform dylunio graffeg ar-lein pwerus gyda chynllun cynhwysfawr am ddim i bron bob defnyddiwr. Dyma beth sy’n ei wneud yn un o’r gwasanaethau ar-lein a ddefnyddir fwyaf yn y byd. Mae Canva yn caniatáu ichi greu cynnwys graffigol amrywiol gan gynnwys pethau fel posteri, postiadau, baneri, papurau ymchwil, siartiau llif, graffiau, a llawer mwy.

Os ydych chi’n fyfyriwr neu’n weithiwr proffesiynol yn y diwydiant dylunio yna mae’n debyg eich bod chi’n gwybod am Canva. Mae gan y gwasanaeth hefyd gynnig premiwm gyda phrisiau deniadol i athrawon a myfyrwyr. Dyma’r cyfan sydd angen i chi ei wybod amdano.

Beth yw Canva Pro?

Canva Pro yw’r cynnig premiwm sy’n seiliedig ar danysgrifiad gan Canva sy’n eich galluogi i gyrchu templedi premiwm a datgloi nodweddion eraill hefyd yn dibynnu ar eich cynllun.

Mae Canva Pro yn nodwedd arbennig iawn oherwydd y llyfrgell enfawr o asedau a thempledi sydd ar gael i’w ddefnyddwyr premiwm. Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n edrych i gael Canva Pro yna dyma’r cyfan sydd angen i chi ei wybod amdano.

Cysylltiedig: Sut i Gromlinio Testun ar Canva

A yw Canva Pro ar gael i fyfyrwyr?

Yn anffodus, nid oes cynllun Canva Pro sy’n benodol i fyfyrwyr yn bodoli. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi danysgrifio i Canva Pro fel defnyddiwr arferol hyd yn oed os ydych chi’n fyfyriwr.

Fodd bynnag, mae gan Canva gynllun pwrpasol ar gyfer Athrawon a sefydliadau Addysgol o’r enw Canva for Education. Os yw’ch sefydliad addysgol neu athro wedi cofrestru yn Canva for Education yna gallant eich gwahodd i Canva yn rhad ac am ddim. Dewch i ni ddarganfod mwy am Canva for Education.

Beth yw Canva ar gyfer Addysg?

Mae Canva for Education yn gynllun unigryw a rhad ac am ddim i bob athro, sefydliad addysgol a myfyriwr yn fyd-eang. Os ydych chi’n addysgwr neu’n sefydliad K12 cynradd neu uwchradd yna gallwch chi danysgrifio i’r cynllun hwn am ddim.

Yn anffodus, os ydych yn fyfyriwr yna ni allwch gofrestru ar gyfer y cynllun hwn. Yn lle hynny, bydd angen i chi gael eich gwahodd i’r platfform gan weinyddwr eich athro neu sefydliad addysgol.

Mae hyn yn helpu i sicrhau amgylchedd diogel tra’n rhoi rheolaeth i’ch gwarcheidwaid ac athrawon dros eich profiad Canva. Defnyddiwch y canllaw isod i gofrestru ar gyfer Canva for Education os ydych chi’n athro neu’n weinyddwr.

Sut i gael Canva ar gyfer Addysg

Fel y soniwyd uchod, mae yna rai gofynion y mae’n rhaid i chi eu bodloni i fod yn gymwys ar gyfer Canva for Education. Defnyddiwch yr adran isod i helpu i sicrhau eich bod yn gymwys ac yna defnyddiwch yr adran nesaf i gofrestru ar gyfer y cynllun. Gadewch i ni ddechrau.

Gofynion

 • Sefydliad neu athro addysgol K-12 a gydnabyddir gan y llywodraeth
 • Tystiolaeth o waith a dogfennaeth
 • Cyfrif Canva presennol gydag ID e-bost addysg
 • Dogfen yn profi eich cymhwyster addysgu (Ar gyfer athrawon yn unig)

Ar gyfer Athrawon sydd â chyfrif Canva yn barod

Ymwelwch â’r ddolen hon a chliciwch ar ‘Mewngofnodi’ yn y gornel dde uchaf.

Nawr mewngofnodwch i’ch cyfrif Canva. Sicrhewch eich bod yn mewngofnodi i’ch cyfrif gwaith sy’n defnyddio’r ID e-bost addysg.

Gallwch fewngofnodi neu ddefnyddio cyfrifon gan y darparwyr canlynol sydd wedi’u dilysu gyda’ch sefydliad addysgol.

 • ID e-bost yr ysgol
 • ID e-bost yr Adran Addysg
 • Parth Ardystiedig Google ar gyfer sefydliad addysgol
 • ID e-bost clyfar
 • ID e-bost Microsoft
 • ID e-bost Google

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, ewch i’r ddolen hon i gofrestru ar gyfer Canva for Education. Gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen ar frig y canllaw hwn os oes angen. Cliciwch ar ‘Cael eich gwirio nawr’.

Nawr llenwch eich manylion a chliciwch ar ‘Parhau’.

Gofynnir i chi nawr atodi’r dogfennau canlynol. Gallwch sganio’r dogfennau a’u huwchlwytho i Canva gan ddefnyddio unrhyw ddyfais sy’n gyfleus i chi.

 • Prawf o ardystiad addysgu
 • Prawf o gyflogaeth

Cyflwyno’r dogfennau ar ôl i chi orffen a bydd eich cais nawr yn cael ei gyflwyno’n awtomatig i Canva. Byddwch nawr yn cael canlyniad ar gyfer eich cais yn eich ID e-bost o fewn y 48 awr nesaf. Os caiff ei gymeradwyo, gallwch ddefnyddio Canva for Education a gwahodd eich myfyrwyr i’r platfform.

Ar gyfer Athrawon heb gyfrif Canva yn barod

Os nad oes gennych gyfrif Canva yn barod yna gallwch chi greu un yn hawdd yn ystod y broses gofrestru ei hun. Dilynwch y canllaw isod i’ch helpu chi gyda’r broses.

Ewch i’r ddolen hon yn eich porwr bwrdd gwaith a byddwch yn cael eich tywys yn awtomatig i’r dudalen Cofrestru. Dewiswch un o’r opsiynau sydd ar gael ichi i gofrestru ar gyfer Canva. Ar ôl i chi wneud eich dewis, dilynwch yr awgrymiadau mewngofnodi ar y sgrin i gofrestru ar gyfer Canva.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, cliciwch a dewiswch ‘Athro’. Nawr cliciwch ar ‘Cael eich gwirio nawr’.

Cwblhewch eich manylion a chliciwch ar ‘Parhau’.

Atodwch y dogfennau angenrheidiol ar y pwynt hwn. Ar ôl i chi wneud hynny, ewch ymlaen i gyflwyno’ch cais. Byddwch nawr yn cael canlyniad ar gyfer eich cais yn y 48 awr nesaf. Os cewch eich derbyn, gallwch ddefnyddio Canva for Education a gwahodd eich myfyrwyr i’r platfform hefyd. Gallwch barhau i ddefnyddio cynnig rhad ac am ddim Canva yn y cyfamser os oes angen.

I Fyfyrwyr

Bydd angen i chi gael eich gwahodd gan eich gweinyddwr neu athro fel y gallwch gael mynediad i Canva for Education. Unwaith y byddant yn eich gwahodd, dylech dderbyn dolen yn eich cyfrif e-bost. Yn syml, tapiwch y ddolen i dderbyn y gwahoddiad.

Os oes gennych chi gyfrif Canva yna mewngofnodwch gyda’r un peth, os na, cofrestrwch ar gyfer un. Bydd angen i chi ddefnyddio ID e-bost eich ysgol (os yw ar gael) i gael Canva for Education ac ymuno â’r dosbarth.

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi/cofrestru byddwch yn cael eich ychwanegu at eich dosbarth yn awtomatig. Gallwch nawr gydweithio â chyd-fyfyrwyr ac ymuno mewn gwersi gan eich athro yn ôl yr angen.

Sut i wahodd myfyrwyr i Canva for Education

Agorwch Canva.com yn eich porwr bwrdd gwaith ac yna cliciwch ar eich ystafell ddosbarth ar y chwith. Nawr newidiwch i’r tab ‘Pobl’ trwy glicio ar yr un peth. Cliciwch ar ‘Get Invite Link’.

Bydd hyn yn cynhyrchu dolen y gellir ei rhannu y gellir ei chopïo i’ch clipfwrdd ac yna ei e-bostio at y myfyrwyr priodol yn eich dosbarth. Mae gennych hefyd yr opsiwn i wahodd eich myfyrwyr yn uniongyrchol ar y llwyfannau canlynol trwy glicio ar eu heiconau priodol.

 • Google Classroom
 • Timau Microsoft
 • Atgoffwch

Gallwch hyd yn oed newid rolau aelod gwahoddedig yn y tab Pobl yn y golofn ‘Rôl’. Yn ddiofyn, bydd pob aelod a wahoddir i’ch ystafell ddosbarth yn cael ei farcio fel ‘Myfyrwyr’. Gallwch chi newid hyn trwy ddefnyddio’r gwymplen ar gyfer yr un peth.

A oes unrhyw raglenni eraill ar gyfer myfyrwyr?

Ydy, mae Canva yn cynnig rhaglen fyfyriwr arall mewn cydweithrediad â Github lle mae datblygwyr myfyrwyr Github yn gymwys am flwyddyn o Canva Pro am ddim. Dilynwch y canllaw isod i gael blwyddyn o Canva Pro am ddim os ydych chi’n ddatblygwr Github Student.

Sut i gael Canva Pro am ddim fel datblygwr myfyriwr Github

Cyn y gallwch gael Canva Pro am ddim bydd angen i chi fodloni ychydig o ofynion i fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen. Defnyddiwch yr adran gyntaf i sicrhau eich bod yn gymwys. Yna gallwch chi ddilyn y camau i’ch helpu chi ynghyd â’r broses. Gadewch i ni ddechrau.

Gofynion

 • Cyfrif Github cymeradwy wedi’i danysgrifio i becyn Datblygwr Myfyrwyr Github
 • Manylion adnabod e-bost eich ysgol a ddefnyddir gyda Github

Tywysydd

Note: Mewngofnodwch i’ch cyfrif Github cyn i chi ddechrau gyda’r canllaw hwn. Os oes gennych chi gyfrif Canva eisoes yn defnyddio’r un ID e-bost Github yna rydym yn argymell eich bod yn mewngofnodi i’r un peth ymlaen llaw hefyd.

Agorwch y ddolen hon yn y porwr lle rydych chi wedi mewngofnodi i Github. Nawr cofrestrwch i Canva os nad oes gennych chi gyfrif. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn cael eich tywys i’r dudalen gynnig a ddangosir isod.

Os oeddech chi eisoes wedi mewngofnodi i Canva hefyd, yna cewch eich ailgyfeirio’n awtomatig i’r dudalen hon lle gallwch hawlio’r cynnig. Cliciwch ar ‘Cynnig Hawliad’ i’ch rhoi ar ben ffordd. Bydd Canva nawr yn gwirio eich manylion adnabod yn y cefndir ac yna dylech fod wedi mewngofnodi i’ch cyfrif. Os oedd popeth fel y’i bwriadwyd, dylech nawr gael blwyddyn o danysgrifiad Canva Pro am ddim.

Cwestiynau Cyffredin

Gall cael eich gwirio eich hun neu gofrestru ar gyfer cyfrif Addysg am ddim ymddangos yn frawychus i ddechrau. Felly, dyma rai cwestiynau cyffredin a ddylai eich helpu chi gyda’r broses.

A yw Canva for Education ar gael i sefydliadau addysg uwch?

Yn anffodus na, mae Canva for Education ar gael ar hyn o bryd fel cynnig i athrawon ardystiedig K-12 a sefydliadau addysgol gyda phrawf ardystio ar gyfer yr un peth.

Ydy Canva yn ddiogel i blant?

Ydy, mae Canva yn eithaf diogel i blant ac mae’n hysbys ei fod yn cydymffurfio â gofynion COPPA a FERPA. Gallwch ddarganfod mwy am yr un peth yn y ddolen hon.

A all myfyrwyr gofrestru ar gyfer Canva for Education yn uniongyrchol?

Na, ni all myfyrwyr gofrestru ar gyfer Canva for Education yn uniongyrchol. Mae angen iddynt gael eu gwahodd gan eu hathro priodol.

A yw Canva for Education yr un peth â Canva Pro?

Ydy, mae Canva for Education yr un peth â Canva Pro ond gyda thempledi ac offer ychwanegol sy’n canolbwyntio ar addysg. Mae hyn yn cynnwys templedi ar gyfer siartiau llif, graffiau, mapiau meddwl, a mwy.

Beth os caiff eich cais ei wrthod?

Os caiff eich cais ei wrthod am ryw reswm, yna rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â thîm cymorth Canva gan ddefnyddio’r ddolen isod. Gallant eich helpu i apelio yn erbyn eich achos neu eich helpu i ddod i gasgliad pendant.

Gobeithio bod y swydd hon wedi eich helpu i ddysgu popeth roedd angen i chi ei wybod am Canva i fyfyrwyr. Os ydych chi’n wynebu unrhyw broblemau neu os oes gennych chi fwy o gwestiynau, mae croeso i chi estyn allan gan ddefnyddio’r adran sylwadau isod.

Cysylltiedig: Sut i Grwpio Elfennau ar Canva