Brechlynnau CanSino, Johnson A Johnson yn Cael Cymeradwyaeth Amodol; Plant Malaysia I Gael Pfizer

Yn dilyn cyhoeddiad y cyfnod yr wythnos diwethaf 5 O’r ymgyrch frechu, mae’r Asiantaeth Genedlaethol Rheoleiddio Fferyllol (NPRA) wedi cymeradwyo defnyddio’r brechlyn Pfizer-BioNTech Covid-19 ar blant 12 oed a hŷn.

“Er bod yr arwyddion ychwanegol hyn wedi’u cymeradwyo, mae’r Weinyddiaeth Iechyd o’r farn y dylai grwpiau risg uchel fod yn flaenoriaeth brechu o hyd, yn unol â’r polisi presennol a osodwyd o dan Raglen Imiwneiddio Genedlaethol Covid-19 (PICK),” meddai Dr. Soniodd Noor Hisham, cyfarwyddwr cyffredinol iechyd, mewn datganiad i’r wasg heddiw.

Hyd yn hyn, Pfizer yw’r unig wneuthurwr brechlyn i gyflwyno cais i’r NPRA i’w frechlyn gael ei ddefnyddio ar blant.

Brechlynnau CanSino, Johnson A Johnson yn Cael Cymeradwyaeth Amodol; Plant Malaysia I Gael Pfizer 1

Cyhoeddodd Dr. Noor Hisham hefyd fod y llywodraeth wedi rhoi cymeradwyaeth amodol ar gyfer defnydd brys o’r brechlynnau gan CanSinoBio a Johnson & Johnson (J&J) Janssen, a dim ond un dos sydd ei angen ar y ddau i gael eu brechu’n llawn.

Mae’r ddau frechlyn yn fathau o fector firaol sy’n defnyddio’r dull adenovirws ac sydd â chyfraddau effeithiolrwydd tebyg. Yr hyn sy’n werth ei nodi yw, yn wahanol i’r brechlyn Pfizer, nid oes angen storio’r brechlyn Sinovac na J&J ar dymheredd isel iawn.

HYSBYSEB

Ym mis Mawrth, dywedodd Dr. Noor Azmi Ghazali, y Dirprwy Weinidog Iechyd, y gallai’r llywodraeth ddefnyddio brechlynnau dos sengl mewn ardaloedd gwledig i gyfrif am y logisteg a’r cymunedau gwledig.

“Efallai y bydd y rhai sy’n byw mewn ardaloedd mewnol yn ei chael hi’n anodd dod eto (i gael ail ergyd brechlyn),” meddai.

Soniodd Ghows Azzam, cynghorydd gwyddoniaeth i Khairy Jamaluddin, mewn neges drydar heddiw fod Solutions Biologics Sdn Bhd wedi cofrestru’r brechlyn CanSino ac y bydd yn llenwi ac yn gorffen ym Malaysia. O ran y brechlyn J&J, nid yw manylion ei archeb wedi’u datgelu eto.

(Ffynonellau: CodeBlue, The Star, Bloomberg, CDC)