Ble i lawrlwytho llyfrau am ddim

Darllen llyfrau yw un o’r ffyrdd gorau o ennill gwybodaeth a threulio’ch amser rhydd. Wrth i brisiau llyfrau godi, mae pobl heddiw yn chwilio am ffynhonnell wybodaeth amgen – e-lyfrau. Mae’r Rhyngrwyd yn cynnig casgliad helaeth o lyfrau sy’n hawdd eu darllen, telir am rai ac mae rhai am ddim i’w darllen a’u lawrlwytho. Mae yna nifer o wefannau a chymwysiadau sy’n darparu e-lyfrau. Os ydych chi am lawrlwytho llyfrau am ddim, edrychwch ar y cynnwys isod a dadlwythwch y llyfrau rydych chi eu heisiau.

Gweler hefyd: Ble i lawrlwytho llyfrau sain am ddim

Darllen Print

Dyma’r wefan fwyaf dibynadwy i lawrlwytho llyfrau am ddim. Mae miloedd o lyfrau ar gael ar y wefan y gellir eu darllen neu eu lawrlwytho ar-lein. Mae Read Print yn gwasanaethu fel llyfrgell ar-lein i’w ddefnyddwyr. Mae gwasanaeth cofrestru am ddim y wefan hon yn caniatáu i’r defnyddiwr gadw golwg ar gofnod o weithgaredd y defnyddiwr. Mae’n caniatáu i’r defnyddiwr gadw’r llyfrau sy’n cael eu darllen o’r neilltu a marcio’r llyfrau y mae’r defnyddiwr eisiau eu darllen. Trefnir llyfrau yn gategorïau y gallwch chwilio ohonynt gan ddefnyddio geiriau allweddol. Mae ganddo gasgliad mawr o lyfrau clasurol.

Ewch i Read Print

Llawer o lyfrau

Ble i lawrlwytho llyfrau am ddim 2

Mae llawer o lyfrau yn adnabyddus am eu casgliad helaeth o lyfrau am ddim y gellir eu lawrlwytho mewn unrhyw fformat. Mae’r llyfrau sydd ar gael ar y wefan hon yn hollol rhad ac am ddim ac wedi’u trefnu mewn gwahanol genres. Y prif reswm dros ddewis y wefan hon yw ei bod yn darparu llyfrau o bob categori ynghyd â llyfrau clasurol. Gellir lawrlwytho’r llyfrau yn uniongyrchol o’r wefan neu o wefannau cysylltiedig eraill. Gallwch gofrestru ar y wefan hon a gallwch ddewis eich hoff fformat llyfr.

Ewch i ManyBooks

Y rhwydwaith llenyddiaeth

Ble i lawrlwytho llyfrau am ddim 3

Mae’n llyfrgell ar-lein sy’n cynnig amrywiaeth o lyfrau. Trefnir y llyfrau yn nhrefn yr wyddor yn ôl enw’r awdur. Gallwch sgrolio i lawr yn llyfrau awdur yn syml trwy lyfu eu henw. Bydd cofiant byr gyda dolenni ac erthyglau cysylltiedig yn agor ynghyd â’r rhestr o lyfrau. Gallwch chi lawrlwytho’r llyfrau a ddymunir am ddim. Fodd bynnag, ar gyfer rhai llyfrau, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi fach. Gan fod enw’r llyfrau yn bresennol, mae’n eithaf hawdd chwilio amdanynt.

Ewch i’r rhwydwaith llenyddiaeth

Authorama

Ble i lawrlwytho llyfrau am ddim 4

Mae Authorama yn darparu casgliad da o lyfrau am ddim. Mae’r holl lyfrau sydd ar gael ar y wefan wedi’u harchebu yn nhrefn yr wyddor yn ôl enw’r awdur. Defnyddir fformatau HTML a XHTML i ysgrifennu llyfrau, gan eu gwneud yn haws eu darllen. Mae’r llyfrau am ddim i’w lawrlwytho ac mae’r mwyafrif ohonynt yn Saesneg. Fodd bynnag, mae yna rai llyfrau wedi’u hysgrifennu yn Almaeneg hefyd. Daw’r llyfrau sy’n ymddangos yn y llyfrgell o wahanol genres ac o amrywiaeth o awduron. Mae darllen a lawrlwytho llyfrau o’r wefan yn gyfreithlon ac yn hygyrch.

Ewch i amser auto

Llyfrgell Ryngwladol Digidol i Blant

Ble i lawrlwytho llyfrau am ddim 5

Os ydych chi’n chwilio am lyfrau plant am ddim, y Llyfrgell Ryngwladol Digidol i Blant yw’r wefan orau. Mae’r wefan hon yn arbenigo mewn llyfrau plant. Mae’r rhyngwyneb yn syml ac mae’r llyfrau wedi’u trefnu’n ôl oedran, rhyw, ac ati. Dyma’r lle gorau i ddod o hyd i lyfrau i’ch rhai bach.

Ewch i’r Llyfrgell Ryngwladol Digidol i Blant

Os ydych chi’n hoff o lyfrau, dyma’r gwefannau y dylech sicrhau eu bod yn ymweld. Mae yna lawer o lyfrau ar gael i’w lawrlwytho, a’r rhan orau yw eu bod i gyd am ddim. Mae rhywbeth at ddant pawb, felly dewiswch rywbeth sy’n addas i’ch chwaeth darllen.