Bandar cyntaf Utama-Klang LRT 3 Trên yn Cyrraedd Batu Gajah

Y set gyntaf o’r trenau tri char ar gyfer yr LRT 3 llinell wedi cyrraedd cyfleuster gosod yn Batu Gajah, Perak. Bydd y trên o China yn cael ei osod yn y cyfleuster sy’n eiddo i CRRC Rolling Stock Centre (Malaysia).

Y trên, a gyflenwir gan CRRC Corporation Limited, Tsieina, yw’r cyntaf o 22 set o drenau tri cherbyd y disgwylir iddynt weithredu ar y llinell 37.6km sy’n cysylltu Johan Setia yn Klang â Bandar Utama, gan fynd trwy Shah Alam. Gostyngwyd y 22 set o orchymyn gwreiddiol o 42 set o 6- trenau ceir pan geisiodd gweinyddiaeth Pakatan Harapan leihau cost y prosiect yn 2018.

Bandar cyntaf Utama-Klang LRT 3 Trên yn Cyrraedd Batu Gajah 1

Bydd gorsaf LRT Bandar Utama yn cael ei chysylltu â’i chymar tramwy cyflym torfol (MRT) ac yn gweithredu fel cyfnewidfa rhwng llinell Bandar Utama-Klang a llinell Kajang MRT. Yn yr un modd, gorsaf Glenmarie yn Kelana Jaya fydd yr orsaf gyfnewid rhwng LRT 3 a llinell Kelana Jaya.

HYSBYSEB

I ddechrau, roedd disgwyl iddo fod yn weithredol erbyn 2020, a chafodd y prosiect ei ohirio tan fis Chwefror 2024 oherwydd toriad mewn costau adeiladu. O fis Mawrth 2021, mae’r LRT 3 llinell yn 51 % gwblhau er gwaethaf dadleuon o gweithredwr Prasarana honnir nad yw’n talu isgontractwyr .

Bandar cyntaf Utama-Klang LRT 3 Trên yn Cyrraedd Batu Gajah 2

Roedd cyfanswm o 26 o orsafoedd wedi’u cynllunio’n wreiddiol ond ar ôl yr ymarfer torri costau, daeth pum gorsaf yn rhai dros dro a chafodd un orsaf ei chanslo. Dywedodd Lim Guan Eng, y gweinidog cyllid ar y pryd, y gallai’r gorsafoedd silff gael eu hadeiladu yn y dyfodol os bydd y galw’n codi. Dywedodd Lim fod y rhesymoli wedi lleihau costau 47%, o RM31.65 biliwn i RM16.63 biliwn.

(Ffynonellau: Rapid KL trwy FacebookNST, The Edge Markets)