Apple yn trwsio byg App Store a stopiodd yn fyr …

Yn flaenorol, daeth nifer amhenodol o ddefnyddwyr ar draws nam gydag App Store Apple yn eu hatal rhag lawrlwytho apiau neu ddiweddariadau ap o’r farchnad ar-lein. Os ydych chi’n un o’r defnyddwyr yr effeithir arnynt, y newyddion da yw bod Apple wedi cyhoeddi datrysiad i’r broblem.

Fodd bynnag, nid yw’r cawr technoleg o Cupertino wedi rhyddhau esboniad am y gwall eto. Byddai’r broblem yn codi pan fydd defnyddwyr yn ceisio lawrlwytho ap neu ddiweddaru ap sy’n bodoli eisoes ac yna taro’r botwm “Derbyn” ar gyfer Telerau ac Amodau newydd Gwasanaethau Cyfryngau Apple. Yn lle cwblhau’r broses yn ddiweddarach, parhaodd yr App Store i arddangos yr un blwch deialog eto, gan atal y broses lawrlwytho.

Mae’n debyg bod y nam wedi effeithio ar ddyfeisiau sy’n rhedeg y fersiwn gyhoeddus o iOS 12.2 a fersiwn beta o iOS 12.3. Roedd adroddiadau yn honni mai dim ond grŵp bach o ddefnyddwyr iOS yr oedd yn effeithio arnynt. Credir bod datrysiad AppleThe yn cael ei gyflwyno ar ochr y gweinydd, felly efallai y bydd angen i chi aros ychydig cyn iddo gyrraedd eich dyfais.

Ffynhonnell: TechCrunch

. (tagiauToTranslate) Apple