9 Syniadau Rhodd Unigryw ar gyfer Hyd yn oed Y Rhai Anoddaf i’w Prynu i Berson

P’un a yw’n wyliau, pen-blwydd, neu achlysur arbennig, gall dod o hyd i syniadau anrhegion anhygoel fod yn rhyfeddol o anodd. Efallai y byddwch chi’n teimlo bod gan bawb bopeth sydd ei angen arnyn nhw, neu efallai eich bod chi’n teimlo eich bod chi wedi gweld y cyfan o’r blaen.

Peidiwch â phoeni. Rydyn ni’n mynd i edrych ar y pum cam ar sut i ddod o hyd i anrheg unigryw, yn ogystal â rhai syniadau ar gyfer pobl benodol, fel awgrymiadau anrhegion ar gyfer perchnogion busnesau bach a darpar entrepreneuriaid yn eich bywyd.

Awn ni!

syniadau anrhegion i bawb

5 Camau ar Sut i Dod o Hyd i Anrheg Unigryw

1. Taflwch syniadau am dderbynnydd eich rhodd

Yr allwedd i ddod o hyd i anrhegion unigryw y bydd pobl yn wirioneddol eu caru yw dod o hyd i rywbeth sydd o wir ddiddordeb iddynt, neu rywbeth sy’n ddefnyddiol mewn ffordd annisgwyl. Gofynnwch i chi’ch hun: Beth maen nhw’n ei wneud ar gyfer gwaith? Pa anrhegion allai eu helpu i wneud eu gwaith yn haws? A allaf ddod o hyd i unrhyw eitemau hwyliog, hynod sy’n cyd-fynd â’r bil?

Weithiau, y cyfan sydd ei angen yw chwiliad cyflym i achub y dydd. Os ydych chi’n siopa am entrepreneur, gallwch chi deipio chwiliad fel “syniadau anrheg unigryw i entrepreneuriaid.” Mae’r un peth yn wir am eraill, fel “anrhegion unigryw i bobl ifanc yn eu harddegau” a “syniadau anrheg gorau i ddynion.”

3. Edrychwch trwy restrau wedi’u curadu

Unwaith y byddwch chi’n teipio’ch chwiliadau Google, fe welwch lawer o erthyglau gyda rhestrau o syniadau anrhegion. Cymerwch eich amser i edrych drwyddynt, oherwydd rydych yn sicr o ddod o hyd i rai awgrymiadau gwych. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer rhestrau addas iawn sy’n dod o’r mathau penodol o chwiliadau a drafodwyd gennym yn y tip diwethaf.

4. Ystyriwch syniadau anghonfensiynol

Mae’n hawdd rhoi rhywbeth y gallwch ei lapio a’i roi i rywun. Ond a ydych chi erioed wedi ystyried rhoi rhywbeth nad yw’n ddiriaethol iddynt? Ystyriwch roi anrheg o brofiad iddynt. Er enghraifft, os ydych chi’n adnabod darpar entrepreneur, gallwch chi roi cwrs ar-lein iddyn nhw fel Dropshipping 101, sy’n dysgu popeth sydd angen iddyn nhw ei wybod am ddechrau busnes e-fasnach ar-lein.

5. Cymerwch nodiadau trwy gydol y flwyddyn

Dyma beth rydyn ni’n hoffi ei alw’n “chwarae’r gêm hir.” Ond os ydych chi’n gwybod yr hoffech chi wneud argraff ar rywun ag anrheg anhygoel, cadwch restr ddigidol neu gorfforol lle gallwch chi nodi unrhyw syniadau sydd gennych chi. Y ffordd honno, unrhyw bryd maen nhw’n sôn am rywbeth maen nhw ei eisiau neu’n ei garu, gallwch chi gymryd sylw a dod yn ôl ato yn nes ymlaen.

9 Syniadau Rhodd Unigryw ar gyfer Pobl Arbennig

Wedi drysu beth i’w brynu? Dim amser i chwilio ar eich pen eich hun? Dyma rai awgrymiadau anrhegion i gael eich sudd creadigol i lifo.

Syniadau anrheg i berchnogion busnesau bach

Syniad Anrheg #1 – Llyfr Nodiadau Syniadau

syniadau anrhegion i entrepreneuriaid

Mae gan Staples lawer o bethau y gall perchnogion busnes eu defnyddio. Edrychwch ar eu rhestr syniadau anrhegion gwyliau, gydag awgrymiadau cŵl fel y Llyfr Nodiadau Syniadau hwn. Mae hwn yn anrheg ddelfrydol i berchennog busnes bach creadigol fel bod ganddyn nhw bob amser rywbeth i’w ysgrifennu pan fydd syniad gwych yn eu taro.

Syniad Anrheg #2 – Cwrs Winning Products

cwrs cynnyrch buddugol

Os ydyn nhw’n bwriadu gwerthu cynhyrchion buddugol ar-lein, y cwrs hwn yw’r lle iawn. Mae’r cwrs yn berffaith ar gyfer perchnogion busnesau bach sydd eisiau ymuno â chynhyrchion newydd ond nad ydynt yn gwybod ble i ddechrau. Erbyn y diwedd, byddant yn gwybod sut i ddod o hyd i eitemau proffidiol ac osgoi rhai sy’n rhy gystadleuol.

Syniad Anrheg #3 – Instagram Cwrs marchnata

cwrs oberlo marchnata instagram

Gall rhedeg busnes bach fod yn llawer i ddelio ag ef ac fel arfer y cyfryngau cymdeithasol yw’r peth olaf ar feddwl perchennog. Oherwydd Instagram yn gyfle enfawr i berchnogion busnes y gallent fod yn colli allan ar sianel werthu broffidiol. Dywedwch wrth eich ffrind neu gydweithiwr entrepreneur eich bod chi’n poeni am eu llwyddiant gyda chwrs sy’n eu helpu i feistroli marchnata Instagram.

Syniadau am anrhegion i ferched

Syniad Anrheg #4 – Ymlacio a Hamper Cwsg

hamper ymlacio i fenywod

Mae gan Gift Loft anrhegion gwych i fenywod, fel pecynnau maldod, gemwaith hardd, a nwyddau cartref chwaethus. Er enghraifft, bydd yr Hamper Ymlacio a Chwsg hwn yn helpu rhywun i ymlacio ar ôl diwrnod hir. Os yw eich ffrind neu bartner wedi cael llawer ar eu plât yn y gwaith yn ddiweddar, dyma’n union a orchmynnodd y meddyg.

Syniad Anrheg #5 – Cwrs Dylunio Eich Bywyd Breuddwydiol

cwrs ar-lein i fenywod

Nabod rhywun sydd wedi bod yn breuddwydio am amser mawr? Efallai eu bod yn sownd mewn rhigol o freuddwydio ond nid ydynt yn gwybod ble i ddechrau. Gosodwch nhw i ddod o hyd i’r union beth maen nhw’n chwilio amdano allan o fywyd. Mae’r cwrs Dylunio Eich Bywyd Breuddwydiol hwn yn eich helpu i osod nodau realistig i sicrhau llwyddiant ym mha bynnag beth sy’n eich gwneud chi’n hapus.

Syniadau am anrhegion i ddynion

Syniad Anrheg #6 – Hamper Rhodd y Bonheddwr Woodford

hamper anrheg ymarferol i ddynion

Mae gan borffor ddigon o hamperi anrhegion cŵl i ddynion, o ddolenni llawes wedi’u hysgythru i fagiau golchi lledr. Mae eu Hamper Rhodd Bonheddig Woodford wedi’i gynllunio i wneud i ddynion deimlo’n arbennig ac yn cael eu caru. Pa ffordd well o ddangos gofal i chi, na phecyn gofal a wnaed yn y nefoedd.

Syniad Anrheg #7 – Cwrs Ffotograffiaeth Cynnyrch

anrheg cwrs ffotograffiaeth cynnyrch

Bob blwyddyn mae ffotograffiaeth yn dod yn fwyfwy poblogaidd fel hobi ochr-yn-ochr. Os ydych chi’n chwilio am anrheg berffaith i berchennog busnes sydd wedi bod yn dablo mewn ffotograffiaeth ac sydd eisiau cychwyn siop ar-lein ystyriwch y cwrs ffotograffiaeth hwn. Mae’n llawn mewnwelediadau gweithredadwy ar sut i dynnu lluniau cynnyrch syfrdanol, a bydd hefyd yn eich helpu i gychwyn eich busnes ar-lein – dau am bris un os gofynnwch i ni.

Syniadau am anrhegion i bobl ifanc yn eu harddegau

Syniad Anrheg #8 — Mwg “Cŵn Celebri”.

mwg ci enwog

Mae gan Shut The Front Door lwyth o anrhegion hwyliog i bobl ifanc yn eu harddegau, fel y mwg hynod “Cŵn Celebri” hwn. Gadewch iddyn nhw roi cynnig ar adnabod personoliaethau enwog o’u fersiynau doniol blewog. Mae’n sicr o hwyl am bris da.

Syniad Anrheg #9 – Cwrs Marchnata TikTok

Cwrs TikTok

Mae TikTok yn ddig iawn gyda phobl ifanc yn eu harddegau y dyddiau hyn felly beth am adael iddynt ddarganfod brandio wrth ei wneud? Dangoswch iddyn nhw sut i feistroli marchnata ar un o’r sianeli cyfryngau cymdeithasol mwyaf poblogaidd sydd ar gael. Gosodwch nhw ar gyfer dyfodol mewn entrepreneuriaeth.

Syniadau Rhodd i Bawb

Gall dod o hyd i’r anrheg perffaith fod yn llethol, ond mae digon o ysbrydoliaeth ar gael os edrychwch yn y mannau cywir a chadw meddwl agored.

Weithiau nid oes angen i anrhegion fod yn ddiriaethol. Wrth i fwy o bobl edrych i wneud arian ar-lein, ystyriwch roi cwrs yn anrheg, neu danysgrifiad i’w helpu ar hyd eu taith. Ac hei, os ydych chi’n meddwl mai cynllun taledig Oberlo yw’r union beth sydd ei angen ar y person arbennig hwnnw yn eich bywyd, edrychwch ar ein tudalen brisio.

Gobeithiwn y bydd yr awgrymiadau a’r syniadau anrhegion hyn yn eich helpu ar eich ymgais i wneud i rywun deimlo’n arbennig.

Eisiau Dysgu Mwy?