7 Problemau MacBook Cyffredin a Sut i’w Trwsio Ar Unwaith

7 Problemau MacBook Cyffredin a Sut i'w Trwsio Ar Unwaith 1

Er bod y Mac yn arf gwych ar gyfer amser gwaith a hamdden, mae’n bell o fod yn berffaith. Apple’ wedi gwneud cymaint o welliannau i’r Mac, mae wedi dod yn un o’r cyfrifiaduron mwyaf effeithlon a dibynadwy y gallwch eu defnyddio, ond nid yw hynny’n golygu na fyddwch chi’n wynebu rhai problemau bob hyn a hyn, yn enwedig os ydych chi’n siglo model hŷn. Yn ffodus, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae’n debyg bod unrhyw broblem rydych chi’n ei hwynebu eisoes wedi’i phrofi a’i datrys gan aelodau eraill o’r gymuned Mac. P’un a ydych chi’n defnyddio MacBook neu Mac, parhewch i ddarllen i bori rhai materion cyffredin y gallech eu profi yn y dyfodol a sut i’w datrys.