7 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS

Ydych chi wedi blino eistedd yn ddi-ddiwedd wrth ochr sgrin y cyfrifiadur, llwyth o ddelio o ddydd i ddydd, a diffyg gweithgaredd chwaraeon? Ydych chi eisiau pwmpio’ch corff i fyny a chael gwared ar boen cefn difyr? Gwnewch hyfforddiant band gwrthiant gartref.

Nid yw hyfforddiant bandiau gwrthsefyll yn awgrymu defnyddio peiriannau ymarfer corff drud a thrwm, dim ond bandiau gwrthiant o wahanol fathau a ddewisir yn ôl eich dewisiadau a’ch dibenion. Mae’r math hwn o chwaraeon yn cynnwys nid yn unig aerobig ond hefyd hyfforddiant cryfder. Felly, byddwch chi’n colli pwysau ac yn ennill tôn cyhyrau heb ddraenio ymarferion â phwysau trwm mewn campfa. Mae bandiau pŵer hefyd yn cael eu hargymell yn gryf gan feddygon ac fe’u defnyddir yn helaeth mewn rhaglenni adsefydlu i wella gwaith y system fodur ac osgo. Yr unig beth y dylech chi ei wybod yw’r dechneg ymarfer corff, fel mewn unrhyw fath arall o chwaraeon.

Bydd yr erthygl hon yn bresennol 7 apiau gorau ar gyfer Android & iOS a fydd yn uwchraddio’ch gwybodaeth am hyfforddiant band gwrthiant yn gyflym, amrywiadau posibl o ymarferion ar gyfer gwahanol grwpiau cyhyrau.

Bandiau Gwrthiant Workouts gan Fitify

Rhyngwyneb Gwrthiant-Bandiau-Workouts-by-Fitify-rhyngwyneb Resistance-Bands-Workouts-by-Fitify-training

Mae workouts bandiau gwrthsefyll gan Fitify yn ap hyfforddi sy’n darparu 4 rhaglenni ymarfer corff sy’n targedu gwahanol rannau o’r corff. Mae arddangosiadau fideo clir yn cyd-fynd â phob cynnig.

Mae gan yr app hon ryngwyneb hawdd ei lywio gyda swyddogaethau wedi’u haddasu sy’n addasu unrhyw raglen i’ch lefel. Os nad ydych yn fodlon â sesiynau ymarfer corff penodol, gallwch ddilyn eich rhaglen eich hun. Er mwyn ei wneud, dylech grwpio’ch hoff ymarferion a gosod hyd y gweddill a’r ymarferion.

Yr hyn sy’n ei wneud yn arbennig yw y gellir ei ddefnyddio yn y modd all-lein hefyd. Felly, pe baech chi’n mynd i’r pentref neu’n bell o’r ddinas, bydd gennych fynediad i’ch app hyfforddi bob amser.

7 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 17 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 2

yn ôl i’r ddewislen ↑

Ymarferion Band Gwrthiant

Ymarferion Band-Gwrthiant Rhyngwyneb Ymarferion Band Gwrthiant Hyfforddiant Ymarferion Bandiau Gwrthiant

Mae ap cyfleus, o’r enw Resistance Band Exercises, yn meddu ar ystod ragorol o weithgorau am ddim wedi’u rhannu’n grwpiau yn ôl cyhyrau wedi’u targedu. Mae’r ap hwn yn cwmpasu sawl math o fandiau gwrthiant: bandiau dolen, bandiau gwrthsefyll tiwb. Dyna pam y bydd yr app hon yn sicr o helpu chi i ddewis ymarferion a berfformir gyda’r offeryn sydd gennych.

Wrth hyfforddi nid oes angen i chi reoli’r amser bob amser, bydd yr ap yn ei wneud i chi – bydd yr hyfforddwr llais yn dynodi dechrau a diwedd set.

Mae’r system hefyd yn cyfrif yr amser cyffredinol, nifer y workouts, a chalorïau; felly, mae’n hawdd monitro’ch cynnydd. Fodd bynnag, hyd yn oed yn darparu rhaglenni sydd wedi’u ffurfio’n berffaith, nid oes gan yr app hon nodweddion wedi’u haddasu am ddim ac mae ganddo rai swyddogaethau talu.

7 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 17 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 2

yn ôl i’r ddewislen ↑

Her Workout Band Gwrthiant – Cryfder

Her Workout Band Gwrthiant - Cryfder Her Workout Band Gwrthiant - Strength_Interface

Er mwyn cadw’n heini gartref, gallwch hefyd roi cynnig ar Her Workout Band Resistance. Mae gan yr ap hwn amrywiaeth gryno, ond eithaf defnyddiol o ymarferion a ddangosir mewn lluniau eglurhaol. Gallwch eu dewis mewn lleoliadau a dewis cyfnod amser penodol ar gyfer pob un ohonynt gan seilio ar eich teimladau a’ch blaenoriaethau.

Gallwch hefyd olrhain eich cynnydd hyfforddi a rheoli cyfanswm yr amser a dreuliwyd ar y gamp yn ystod yr olaf 7 diwrnodau gan ddefnyddio’r calendr awtomatig sy’n dangos eich gwaith yn graff. Felly, rydych chi’n cael math o gymhelliant wrth gystadlu â’ch canlyniadau blaenorol i wella’ch perfformiad cyfredol mewn amser ac anhawster.

Ar ddiwedd pob sesiwn hyfforddi, gallwch rannu eich perfformiad gyda’ch ffrindiau ar unrhyw rwydwaith cymdeithasol.

7 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 1

yn ôl i’r ddewislen ↑

Rhith ResistanceBand Hyfforddwr

Rhith-Hyfforddwr-GwrthiantBand Rhith-Hyfforddwr-ResistanceBand_instr

Mae Virtual Trainer ResistanceBand yma i gymryd lle eich hyfforddwr personol a’ch helpu chi i gyflawni’r canlyniadau gorau mewn adeiladu corff. Mae’r platfform wedi’i addasu hwn yn cynnwys 23 o wahanol ymarferion; cyflwynir pob un ohonynt mewn fideo HD.

Rydych chi i lunio’ch rhaglenni eich hun i baratoi’r ffordd i’ch corff perffaith. A fydd ar gyfer y corff uchaf neu’ch coesau? Chi fydd yn gwneud penderfyniad.

Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol, byddwch chi’n edmygu’r amserydd sy’n cefnogi gwahanol raglenni ymarfer corff: Tabata, HIIT, a hyfforddiant Cylchdaith. Chwarae gyda’r holl nodweddion wedi’u haddasu i adeiladu’ch her unigryw ar gyfer y diwrnod canlynol neu ofyn am wneud hynny ar eich rhan mewn ap arall a grybwyllir yn ein herthyglau apiau generadur ymarfer ar hap.

7 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 17 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 2

yn ôl i’r ddewislen ↑

EW Fit – Dosbarthiadau Workout BYW

Ffit EW EW Fit - Dosbarthiadau Workout BYW

Mae We Fit yn wahanol yn ei fformat i’r holl analogau blaenorol. Nid oes ganddo raglenni wedi’u ffurfio’n benodol, ond mae’n darparu dosbarthiadau ar-lein o hyfforddiant amrywiol gyda hyfforddwyr personol sy’n esbonio’n fanwl dechneg pob ymarfer ac yn eu dangos.

Yn ogystal â hyfforddiant band gwrthiant, efallai y byddwch chi’n dod o hyd i hyfforddiant Pilates, cardio a phwer gydag offer penodol a hebddyn nhw, ymarferion tîm ac unigol, uwch ac ar gyfer dymis. Felly, gallwch newid arddulliau hyfforddi i chwilio am eich ffordd o wneud chwaraeon.

Ar ddechrau porthwyr newyddion darllediadau, mae rhaglen o ddatganiadau a ragwelir.

7 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 17 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 2

yn ôl i’r ddewislen ↑

Ymarferion a Workouts Bandiau Gwrthiant

Ymarferion a Workouts Bandiau Gwrthiant Ymarferion Bandiau Gwrthiant a Workouts_Start Ymarferion Bandiau Gwrthiant a Workouts_Interface Ymarferion Bandiau Ymwrthedd a Workouts_Training

Os yw chwaraeon yn rhan hanfodol o’ch ffordd iach o fyw, dylech roi cynnig ar Ymarferion Bandiau Gwrthiant a Workouts lle byddwch nid yn unig yn dod o hyd i ymarferion wedi’u cyfuno i raglenni sydd wedi’u hadeiladu’n rhesymegol ar gyfer gwahanol rannau o’ch corff, ond hefyd gynllun maethol i gadw ato. Er mwyn cymryd eich arferion bwyta dan reolaeth lawn dylech wirio ein herthygl am apiau cownter calorïau.

Wrth ymarfer bydd gennych amserydd wedi’i osod ar eich cyfer yn yr ap. Dilynir y dasg gan fideo esboniadol i atal camgymeriadau posibl.

Yn y brif ddewislen, gallwch ddod o hyd i rai awgrymiadau defnyddiol ychwanegol ar sut i bweru’ch corff a chael gwared ar fraster i gynyddu’r elw.

7 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 2

yn ôl i’r ddewislen ↑

Workout Band Gwrthiant

Workout Band Gwrthiant Band Gwrthiant Workout_Interface Band Gwrthiant Workout_Training

Os gallwch chi wneud eich hun yn gwneud chwaraeon yn rheolaidd (os na chewch hyd i’ch cymhelliant yn ein apiau erthygl sy’n eich talu i wneud ymarfer corff), ond angen cefnogaeth ddamcaniaethol dylech edrych ar Resistance Band Workout. Mae’r ap hwn wedi’i anelu at esboniad manwl gywir o ran ddamcaniaethol mathau amrywiol o ymarferion a berfformir gyda gwahanol fathau o fandiau gwrthiant a ymestyn.

Mae’r theori wedi’i strwythuro’n dda iawn ac wedi’i rhannu’n bwyntiau hanfodol i’w gwneud yn fwy darllenadwy. Mae lluniau ar gyfer pob darn o gynnwys a briodolir i ymarfer penodol er mwyn deall yn well.

Bydd platfform addysgiadol o’r fath yn arbennig o dda i’r rhai sy’n gorfod dilyn rhaglen adsefydlu oherwydd bod yr ap yn disgrifio pwysigrwydd pob ymarfer.

Mae’r ap yn eithaf syml ac efallai’n well ei ddefnyddio fel canllaw atodol i rai apiau mwy soffistigedig fel y rhai a grybwyllir yn yr erthygl am apiau ymarfer casgen. Mae’n cynnwys pethau sylfaenol yn unig, ond mae’n ddigon hyd yn oed ar gyfer lefel ganolradd.

7 Apiau Hyfforddi Band Gwrthiant Gorau ar gyfer Android ac iOS 2

Efallai yr hoffech chi hefyd:

15 Apiau gorau sy’n eich talu i gerdded

7 Apiau Her Ffitrwydd Gorau 2020

11 ap beicio am ddim