15 Rhestr Sianeli Roku Gorau yn 2019

Os ydych chi'n chwilio am chwaraewr ffrydio a theledu craff, yna chwaraewr Roku yw'r chwaraewr cyfryngau perffaith i chi. Yn y swydd hon, rydym yn cael ein rhannu sianeli Roku gorau 2019.

Roku yw un o ddyfeisiau craffaf yr oes hon; gall y ddyfais fach hon drawsnewid eich teledu arferol yn deledu craff a gallwch ffrydio ffilmiau, sioeau teledu, caneuon, ac ati yno. Yma yn yr erthygl hon, byddwn yn darparu'r sianeli Roku gorau y gallwch eu hychwanegu i wylio ffilmiau a sioeau teledu.

Gall gwylio ffilmiau a sioeau teledu ar Roku express ddod yn fwy o fwynhad pan fyddwch wedi gosod y sianeli cywir arno. Mae sianeli am ddim yn ogystal â thaliadau ar gael ar gyfer Roku express ac maent yn wahanol o ran cynnwys a gynigiant. Gallwch chi ffrydio ystod o ffilmiau a sioeau teledu trwy'r sianeli Roku gorau hyn.

Mae criw o sianeli teledu ffilm o Roku ar gael ar y rhyngrwyd ond nid yw pob un ohonynt yn werth chweil ac efallai y byddwch yn teimlo ychydig yn rhwystredig wrth eu defnyddio ond peidiwch â phoeni yma yn yr erthygl hon rydym wedi dod â'r sianeli Roku gorau i chi a hyn Mae rhestr sianeli Roku yn cynnwys y sianeli hynny sy'n ddilys yn unig. Felly heb gael unrhyw oedi, gadewch inni ddechrau gyda'n un cyntaf –

15 Sianel Roku Orau 2019 – Gwylio Ffilmiau, Sioeau Teledu, Plant, Chwaraeon

Sianel Roku

Sianel Roku

Do, fe glywsoch chi'n iawn; gall y sianel swyddogol hon o Roku ddarparu cynnwys diddorol i chi y gallech fod yn chwilio amdano. Mae'r sianel hon wedi'i llenwi â hen gynnwys yn ogystal â chynnwys newydd ac maent yn sicrhau nad yw eu defnyddwyr yn diflasu ar eu cynnwys, felly maent yn parhau i ddiweddaru eu cynnwys yn wythnosol.

Yr unig anfantais gyda'r sianel hon yw nad ydyn nhw'n cynnig modd rhestr chwarae, os nad yw hynny'n bryder i chi yna gallwch chi fynd am y sianel hon yn sicr ac yn ddi-os dyma un o'r apiau teledu teledu gorau ar gyfer Roku.

Amazon Fideo Prime

Amazon  Fideo Prime

O ran hygrededd a llyfrgell cynnwys, Amazon Mae Prime Video bob amser yn sefyll i fyny i'r marc. Mae'n siŵr mai dyma un o'r sianeli Roku gorau sydd ar gael ar y rhyngrwyd y mae'n rhaid i chi geisio gwylio ffilmiau a sioeau teledu.

Gallwch chi fynd am dreial un mis ac ar ôl hynny dim ond $ ydyw8.99 / mis neu $ 119 y flwyddyn a gadewch imi ddweud wrthych ei fod yn werth eich arian.

Sony Crackle

Sony Crackle - sianel Roku

Wrth siarad am sianeli teledu am ddim ar gyfer Roku, ni allwch yn sicr hepgor Sony Crackle. Dyma un o'r sianeli teledu ffrydio mwyaf credadwy ar gyfer Roku. Yn gynharach dim ond Crackle oedd yr enw arno. Mae'n rhaid i chi gofrestru cyfrif am ddim ar crackle Sony i wylio'ch hoff ffilmiau a sioeau.

Yr unig anfantais yma yw y byddwch chi'n dod ar draws hysbysebion wrth ffrydio cynnwys fideo; os nad yw hynny'n fater i chi yna efallai mai sianel deledu Roku rydych chi'n edrych amdani.

Netflix

Netflix

Sut allwch chi anghofio Netflix wrth siarad am sianeli ffrydio? Heb os, dyma un o'r sianeli Roku gorau sydd ar gael ar y rhyngrwyd. Eu cynnwys yw'r hyn sy'n eu gwneud yn unigryw; maen nhw'n darparu ffilmiau a sioeau teledu o safon i chi na fydd byth yn diflasu.

Mae ymhlith y sianeli teledu taledig ar gyfer Roku ac mae ei gynlluniau'n dechrau o $7.99 / mis ac yn amrywio yn ôl ansawdd y fideo. Er y gallai llawer o bobl deimlo y gallai’r swm hwn darfu ar eu cyllideb ond o ddifrif bydd cynnwys Netflix yn gwneud eich arian yn werth ac nid ydych yn difaru buddsoddi ynddo.

Popcornflix

Popcornflix

Ffrydiwch amrywiaeth eang o ffilmiau a sioeau teledu trwy'r sianel ffrydio ffilmiau hon am ddim. Gallwch ddewis rhwng gwahanol genres i ddod o hyd i'ch hoff ffilmiau neu sioeau. Fe welwch ffilmiau newydd yn ogystal â hen ffilmiau ar y sianel hon ac mae'r datblygwyr yn parhau i ddiweddaru eu cynnwys yn rheolaidd, felly ni fyddwch byth yn diflasu.

HBO Ewch / Nawr

HBO Ewch

Pwy all anghofio'r sioe deledu anhygoel gan HBO – Game of Thrones; Mae HBO yn adnabyddus am eu sioeau teledu a'u ffilmiau o ansawdd. Mae hon yn sianel ffilm premiwm ar gyfer Roku ond heb unrhyw amheuaeth, mae hyn ymhlith y sianeli Roku gorau sydd ar gael ar y rhyngrwyd. Mae'n rhaid i chi dalu $ 15 / mis am eu tanysgrifiad ond mae eu cynnwys werth eich arian.

Ffrwdwch amrywiaeth eang o sioeau teledu arobryn o HBO heb unrhyw faterion ar eich teledu clyfar newydd ei greu trwy Roku.

Teledu Tubi

Teledu Tubi

Mae'r sianel ffrydio ffilmiau hon am ddim yn darparu amrywiaeth eang o ffilmiau a sioeau teledu o bob genre i chi. Mae yna nifer o gynnwys fideo sydd ar gael yn gyfan gwbl ar Tubi TV ac nid ydych chi'n dod o hyd iddyn nhw yn unrhyw le arall. Maent yn adnabyddus am eu cynnwys.

Mae'n rhaid i chi gofrestru ar eu sianel ac yna gallwch hefyd ddefnyddio'r nodwedd rhestr ddymuniadau i ychwanegu'ch hoff ffilmiau a sioeau yn y rhestr ddymuniadau.

Teledu Plwton

Pluto TV - Teledu a Ffilmiau Byw

Os ydych chi'n paratoi rhestr o'r sianeli Roku gorau yna mae ychwanegu'r sianel hon yn eich rhestr yn dod yn hanfodol. Mae Pluto TV yn dal casgliad mawr o ffilmiau a sioeau teledu. Byddwch yn hen gynnwys yn ogystal â chynnwys newydd ar y sianel hon ac maent hefyd yn diweddaru eu cynnwys yn rheolaidd felly ni fyddwch byth yn colli allan y ffilmiau a'r sioeau diweddaraf ar y sianel hon.

Gallwch arbed eich hoff sianel a chreu rhestr chwarae ar ôl cofrestru ar y sianel hon.

Hulu

Hulu

Mae Hulu yn boblogaidd iawn ymhlith ei ddefnyddwyr oherwydd eu cynnwys eithriadol. Rydych chi'n cael ffrydio'r cynnwys diweddaraf ar y sianel hon heb unrhyw faterion. Ydych chi'n caru anime? Am wylio rhaglenni dogfen? Fan o ffilmiau? Mae gan Hulu bopeth i chi. Mae cynnwys Hulu yn ei wneud yn unigryw ac yn sefyll i ffwrdd o'r dorf.

Mae'r cynllun tanysgrifio yn cychwyn o $7.99 / mis ac yn ymestyn i $ 39.99 / mis ond mae cynnwys y sianel hon werth pob ceiniog rydych chi'n buddsoddi arni.

Vudu

Vudu

Cofrestrwch ar y sianel hon a chreu slot gwahanol ar gyfer eich hoff ffilmiau oherwydd eich bod yn mynd i ddod o hyd i lawer ar y sianel hon. Yn ddiau, mae Vudu yn un o'r sianeli Roku gorau a fydd yn cynnig cynnwys eithriad i chi y byddwch chi'n ei garu. Mae eu ffilmiau a'u llyfrgelloedd teledu yn enfawr na fydd byth yn gadael ichi ddiflasu.

Dewiswch ymhlith y gwahanol genres i ddod o hyd i'ch hoff ffilmiau a sioeau ar y sianel hon.

FandangoNow

FandangoNOW

Yn edrych yn eithaf tebyg i Amazon Prime Video mae'r sianel hon yn cynnig ystod eang o ffilmiau a sioeau teledu o wahanol genres i chi. Mae'r rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio yn mynd i wneud i chi syrthio mewn cariad â'r sianel. Mae hyn ymhlith y sianel Roku rhad ac am ddim orau sydd ar gael ar y rhyngrwyd.

Gallwch ddewis ymhlith y gwahanol genres i ffrydio'ch hoff gynnwys. Cofrestrwch ar y sianel hon a mwynhewch y profiad ffrydio di-dor.

Crunchyroll

Crunchyroll

Mae Crunchyroll yn adnabyddus am ei gynnwys anime eithriadol a dyna pam ei fod yn boblogaidd iawn ymhlith gwahanol rannau o'r byd yn enwedig yr UD. Mae ar gael yn y ddau am ddim yn ogystal â fersiwn taledig a fydd yn costio $ i chi6.99 / mis. Yn y fersiwn am ddim, byddwch yn dod ar draws hysbysebion tra bod fersiwn tanysgrifio yn caniatáu ichi fwynhau eu cynnwys heb unrhyw hysbysebion.

Dewiswch ymhlith yr amrywiaeth eang o gynnwys sydd ar gael ar y platfform a chael eich boddi ynddynt. Mae ymhlith y prif sianeli rhad ac am ddim ar gyfer Roku ac mae'n hollol werth chweil.

YouTube

YouTube

Ie, YouTube ar gael ar Roku express hefyd. Pwy all byth amau ​​am yr amrywiaeth eang o gynnwys sydd ar gael ar YouTube? Maent yn adnabyddus am eu cynnwys cyfoethog ar gael. Am fwynhau cerddoriaeth? Caru ffilmiau? YouTube yn cynnwys bron popeth y byddai cariad fideo ei eisiau.

Heb unrhyw ail feddwl, gallwn ei roi yn y rhestr o sianeli Roku gorau sydd ar gael ar y rhyngrwyd ac mae'n hollol werth chweil. Dyma un o'r sianeli Roku mwyaf credadwy na fydd byth yn gadael ichi ddiflasu ar eu cynnwys.

PBS

PBS

Mae gan yr Orsaf Ddarlledu Cyhoeddus gynnwys cyfoethog ar gyfer y ddau blentyn yn ogystal ag oedolion. Mae hyn yn boblogaidd iawn ymysg ei ddefnyddwyr ac yn ddi-os gallwn ei roi yn y categori sianelau Roku gorau i wylio ffilmiau a sioeau teledu. Bydd y sioeau sydd ar gael ar y platfform yn gwneud ichi fynd o dan y dŵr.

Gallwch chi ffrydio miloedd o gynnwys fideo sydd ar gael ar y sianel hon. Er bod cyfyngiad ar nifer o weithiau rydych chi'n gwylio fideo ond nid ydych chi'n mynd i wynebu unrhyw faterion yn ymwneud â hynny.

VRV

VRV

Mae gwasanaethau VRV yn debyg iawn i wasanaethau Crunchyroll ac mae'r sianel hon yn cynnig llyfrgell gynnwys enfawr i chi sy'n sicrhau nad yw ei defnyddwyr byth yn diflasu ar eu cynnwys. Mae datblygwyr yn parhau i ddiweddaru'r llyfrgell hon yn gyson, felly gallwch chi ddisgwyl y cynnwys diweddaraf ar y platfform hwn.

Ar gael am ddim ond $9.99 / mis, mae'r sianel hon werth eich buddsoddiad yn llwyr. Gallwch chi ffrydio ffilmiau, anime, sioeau, ac ati ar y sianel hon heb unrhyw faterion.

Geiriau olaf: Sianeli Roku Gorau

Felly roedd y rhain yn 15 sianel Roku orau y gellir eu gosod ar eich Roku express i ffrydio ffilmiau yn ogystal â sioeau teledu. Rydym wedi llunio'r sianeli gorau ar gyfer Roku sydd ar gael ar y rhyngrwyd yn y rhestr hon ac mae pob un ohonynt yn rhai credadwy. Gosodwch y sianeli hyn i fwynhau profiad di-dor o ffrydio ffilmiau ar eich teledu craff.