10+ o'r Apiau Lawrlwytho Fideo mwyaf a Argymhellir ar gyfer Ffonau Android

Mae fideo yn un tuedd sy'n boblogaidd heddiw, gan ddechrau o fideos sy'n cynnwys gwybodaeth, adloniant ac ati. Mae'r mathau o gynnwys fideo neu themâu sydd ar gael ar hyn o bryd yn amrywiol iawn ac wedi esblygu ar sawl gwefan cyfryngau cymdeithasol megis youtube, instragram, twitter, Facebook ac eraill.

Mae sut i gael neu lawrlwytho fideos o gyfryngau rhyngrwyd weithiau'n gofyn am gymwysiadau ychwanegol, yn enwedig ar Android. Mae cymwysiadau amrywiol wedi cynnig nodweddion amrywiol megis lawrlwytho fideos neu drosi fideos.

Dyma 10 cais lawrlwytho fideo ar gyfer Android a gallwch lawrlwytho'r cymwysiadau isod:

1. Lawrlwytho Fideo Am Ddim (InShot Inc)

1. Lawrlwytho Fideo Am Ddim

Mae'r cais cyntaf yn lawrlwytho fideos am ddim. Mae angen i chi wybod bod y cais hwn wedi'i lansio gan InShot Inc. i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddwyr android lawrlwytho neu lawrlwytho fideos fel y gallant ei arbed ar android. Nodweddion amrywiol a gynigir yn y cymhwysiad hwn megis amrywiol fformatau ar gyfer lawrlwytho fideos, sef mp3, mp4, m4a, m4v, avi, mov, doc, wmv, txt, pdf, xls ac eraill.

Yn ogystal, er mwyn cynnal diogelwch, mae'r rhaglen hon hefyd yn cynnwys nodweddion clo, felly nid dim ond unrhyw un all agor y cymhwysiad hwn ar eich ffôn symudol. Mae'r cais hwn yn honni ei fod yn gallu lawrlwytho / lawrlwytho fideos yn gyflym ac mae'n addo ansawdd fideo gyda datrysiad HD i fideos gael eu lawrlwytho. Mae'r cais hwn yn serennu 4,4 o 369 mil o adolygiadau.

2. Dadlwythwch Pob Fideo 2019 (InShot Inc)

2. Dadlwythwch Pob Fideo 2019

Mae gan yr ail gais enw sydd bron yr un fath â'r cais cyntaf. Mae'r cymhwysiad hwn yn gymhwysiad i lawrlwytho fideos ar wahanol fathau o gyfryngau cymdeithasol megis ar Facebook, Instagram, Twitter ac eraill a gall lawrlwytho fideos mewn sawl fformat. Y mathau o fformatau fideo sydd ar gael yn y cymhwysiad hwn yw mpk, mp4, mkv, avi, flv, mpg a wmv. Mae'r defnydd o'r cymhwysiad hwn hefyd yn hawdd iawn ac mae ganddo nodweddion clo.

Ac yn fwy diddorol a da i ddefnyddwyr y rhaglen hon yw nad oes cyfyngiadau o ran lawrlwytho'r fideo a ddymunir. A gellir addasu datrysiad y fideo sydd i'w lawrlwytho i ddymuniadau ei ddefnyddwyr. Mae'r cais hwn yn serennu 4,3 o 388 mil o adolygiadau.

3. AVD Download Video Downloader (Spring Labs)

3. Lawrlwytho Fideo AVD

Y cais nesaf i lawrlwytho fideos yw AVD Download Video Downloader, ond telir y cais hwn. Fel arfer gellir ei lawrlwytho ar y cyfrif swyddogol. Ond cymerwch hi'n hawdd mae yna'r un cymhwysiad hefyd ond mae am ddim yn y siop chwarae gyda'r enw AVD Download Video Download. Mae'r defnydd o'r cais hwn hefyd yn syml iawn ac yn hawdd. Yn ddiddorol, y nodweddion a gynigir gan y cymhwysiad hwn nad oes gan rai cymwysiadau lawrlwytho fideo yw fformatau fflach fideos sydd fel arfer i'w cael ar y rhyngrwyd. Mae'r cais hwn yn serennu 3,9 o 514 mil o adolygiadau.

4. Lawrlwytho Fideo ar gyfer Facebook – Llwythwr Fideo FB

4. Lawrlwytho Fideo ar gyfer Facebook - Llwythwr Fideo FB

Facebook yn un o'r cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir yn helaeth gan bob grŵp. Mae Facebook hefyd yn gyfryngau cymdeithasol sy'n cynnig llawer o nodweddion diddorol a hawdd eu defnyddio.

Nawr, fel gyda chyfryngau cymdeithasol eraill, Facebook hefyd yn gyfryngau cymdeithasol sydd â llawer o fideos diddorol. I lawrlwytho'r fideo, gallwch ddefnyddio'r cymhwysiad Video Downloader Facebook – Llwythwr Fideo FB.

Mae'r nodweddion a gynigir gan y cais hwn nid yn unig ar gyfer lawrlwytho fideos ar Fb, ond hefyd ar gyfer lawrlwytho delweddau ar Fb. Yn ogystal, y fantais yw y gallwch chi lawrlwytho llawer o fideos ar unwaith (lawrlwythiadau fideo lluosog) a chyflymder lawrlwytho fideo cyflym. Wel, cymhwysiad eithaf da i'w ddefnyddio wrth gwrs. Hefyd mae'r cais hwn yn serennu 4,8 o 76 mil o adolygiadau.

5. Lawrlwytho Fideo – Lawrlwytho Fideos Instagram (InShot Inc.)

5. Lawrlwytho Fideo - Lawrlwytho Fideos Instagram

Fel y mae'r enw'n awgrymu mae'r cais hwn yn benodol ar gyfer cefnogi cymwysiadau Instagram. Oherwydd y nifer fawr o fideos a hefyd gwahanol fathau o bethau sy'n lledaenu'n gyflym yn yr Instagram cyfryngau cymdeithasol byd-eang. Felly i lawrlwytho fideos o Instagram gallwch ddefnyddio'r rhaglen hon. Ar wahân i fideos, gellir lawrlwytho delweddau ar Instagram hefyd gan ddefnyddio'r rhaglen hon gyda datrysiad da.

Mae'r defnydd o'r cais hwn hefyd yn iawn syml ac mae'n hawdd dim ond trwy gopïo'r ddolen fideo neu ddelwedd rydych chi am ei lawrlwytho i'r cymhwysiad hwn yna bydd y fideo neu'r ddelwedd yn cael ei lawrlwytho'n awtomatig. Mae'r cais hwn yn serennu 4,8 o 616 mil o adolygiadau.

6. Cael Nhw Holl Unrhyw Lawrlwytho Ffeil (SmoothMobile, LLC)

6. Cael Nhw Holl Unrhyw Lawrlwytho Ffeil

Gellir defnyddio'r cymhwysiad hwn i lawrlwytho gwahanol fathau o ffeiliau o'r rhyngrwyd, er enghraifft fideo, sain, delweddau, dogfennau a mathau eraill o ffeiliau. Os ydych chi'n agor tudalen rhyngrwyd, gall y rhaglen hon ganfod y mathau o ffeiliau y gellir eu lawrlwytho ar y dudalen honno.

Ei swyddogaeth fel cymhwysiad i lawrlwytho fideos, sy'n gwarantu gallu lawrlwytho fideos sydd wedi'u cynnwys ar amrywiol dudalennau gwe ar y rhyngrwyd. Gall y nodweddion sydd gan y rhaglen hon wneud defnyddwyr yn hapus sy'n gallu lawrlwytho'n gyflym ac nid yn araf. Mae'r cais hwn yn serennu 4,4 o 100 mil o adolygiadau.

7. Pob Lawrlwytho Fideo (S-App Indie)

7. Pob Lawrlwytho Fideo

Mae'r cymhwysiad hwn yn opsiwn arall ar gyfer lawrlwytho fideos neu sain amrywiol sydd ar gael ar y rhyngrwyd gan gynnwys ar Instagram a YouTube ac eraill. Mae sut i lawrlwytho fideos neu sain o'r cymhwysiad hwn hefyd yn hawdd trwy ei ddefnyddiodolen copi/ URL fideo neu sain ar y rhyngrwyd yna ymlaen pastiwch ef i mewn hawl i'r cais yna bydd yn lawrlwytho'n awtomatig. Mae'r cais hwn yn serennu 4,3 o 286 mil o adolygiadau.

8. Dadlwythwr Fideo Am Ddim (Simple Design Ltd)

8. Lawrlwytho Fideo Am Ddim

I lawrlwytho fideos yn rhwydd gallwch hefyd lawrlwytho'r rhaglen dadlwythwr fideo am ddim ar eich siop chwarae android. Mae'r cymhwysiad hwn yn cynnig nodwedd wych ar gyfer lawrlwytho fideos o'r rhyngrwyd. Yn syml, trwy glicio yna bydd y fideo rydych chi ei eisiau yn cael ei lawrlwytho i'ch ffôn Android. Gall y cymhwysiad hwn lawrlwytho gwahanol fathau o fformatau fideo fel mp3, mp4, m4a, m4v, avi, mov, doc, wmv, txt, pdf, xls ac eraill. Mae'r cais hwn yn serennu 4,1 o 220 mil o adolygiadau.

9. YouTube Ewch (Google LLC)

9. YouTube Ewch

Pwy sydd ddim yn adnabod YouTube? Mae Youtube yn gyfryngau cymdeithasol sy'n boblogaidd iawn yn y byd. Y tu mewn mae yna wahanol fathau o fideos o bob cwr o'r byd yn ogystal â gwahanol fathau o themâu neu gynnwys. Wel, yn yr oes sydd ohoni tuedd gwneud vlogs youtube gyda gwahanol fathau o gynnwys. Mae pawb yn cystadlu i wneud vlogs yn amrywio o bobl gyffredin i'r artistiaid serch hynny.

Ar wahân i hynny, mae llawer ohonom yn defnyddio YouTube ar gyfer adloniant neu'n ychwanegu mewnwelediadau newydd. Ond y gwir amdani yw agor YouTube neu mewn geiriau eraill ffrydio angen cwota mawr. Wel, er mwyn arbed mwy o gwota gallwch chi lawrlwytho'r cais YouTube Ewch

Y fideo rydych chi am ei weld yn cael ei lawrlwytho gyntaf gan ddefnyddio'r rhaglen hon. Nid oes angen i chi boeni oherwydd y cais YouTube Mae Go yn gais swyddogol, ysgafn ac yn dda wrth gwrs. Mae'r cais hwn yn serennu 4,1 o'r 1 miliwn o adolygiadau.

10. MP4 Video Downloader – Dadlwythwch Fformat Fideo Mp4 (Ly Indie Dev)

10. MP4 Video Downloader - Dadlwythwch Fformat Fideo Mp4

Y cais olaf ar gyfer lawrlwytho fideos yw dadlwythwr fideo Mp4. Mae'r cymhwysiad hwn yn cynnig nodweddion i'w gwneud hi'n haws lawrlwytho fideos gyda fformat mp4, pori a chwarae fideos. Yn cynnig datrysiad fideo HD gyda chyflymder lawrlwytho. Yn gallu lawrlwytho fideos ar amrywiol gyfryngau cymdeithasol. Ar wahân i fideo, gall y cymhwysiad hwn hefyd lawrlwytho sain. Mae'r cais hwn yn serennu 4,4 o'r 9 mil o adolygiadau.

Nurazizah

Menyw sy'n ei chael hi'n anodd byw'n hapus gyda'i theulu heb i eraill wybod ei statws cymdeithasol