10 ap log gwaith gorau ac apiau taflenni amser ar gyfer Android

Mae yna lawer o resymau dros gadw cofnod gwaith. Efallai y bydd eu hangen ar gontractwyr annibynnol at ddibenion gwaith a threth. Gall busnesau bach eu defnyddio yn lle system fwy a drutach i gadw golwg ar weithwyr. Waeth beth fo’r rheswm, mae gwir angen apiau log gwaith a thaflenni amser. Nid oes tunnell o opsiynau anhygoel ar gael. Fodd bynnag, mae rhai opsiynau da a ddylai gwmpasu’r rhan fwyaf o ganolfannau. Dyma’r apps log gwaith gorau ar gyfer Android.

Yr apiau log gwaith gorau ac apiau taflen amser ar gyfer Android

Oriau Hawdd

Rhad ac am ddim /$4.99