10 ap copi wrth gefn lluniau gorau ar gyfer Android a ffyrdd eraill hefyd

Mae copi wrth gefn o luniau yn broses syml a chymhleth. Mae’n syml oherwydd nid yw lluniau mor fawr â hynny a gallwch eu stash bron yn unrhyw le. Ar y llaw arall, mae gan bobl filoedd (yn aml yn fwy) o luniau sydd angen eu storio yn rhywle. Mae hyn yn cyflwyno problem ddiddorol ac unigryw. Ble gallwch chi stash miloedd o ffeiliau gyda’r swm lleiaf o gost tra hefyd yn ei gadw’n hawdd? Wel, yn ffodus mae yna griw o opsiynau ac maen nhw i gyd yn eithaf da y dyddiau hyn. Mae’r rhan fwyaf o’r broses ddethol yn dibynnu ar ffafriaeth yn fwy na dim. Dyma’r apps copi wrth gefn llun gorau ar gyfer Android a byddwn yn rhestru rhai dulliau eraill hefyd.

Sylwch, fel arfer byddai gennym Plex ar y rhestr hon. Fodd bynnag, dilëodd ei nodwedd Llwytho i Fyny Camera ym mis Mehefin 2021 felly nid ydym yn ei argymell mwyach.